22.01.2020.
Poezija

Učitelj tišine – Borče Panov

 

Učitelj tišine
 

Kuća moja

tišinom snežnom zavejana

ima ključaonicu

sa violinskim ključem,

a ja dve note

od kojih jedna sa mnom živi,

a drugu puštam

da sazvučja traži

sa notama skitnicama

sličnim njoj.

Dugo između njih

slušam

starog mog učitelja tišine

kako podiže tegić na metronomu

i mrmlja kako težina

uvek je na vrhu:

što teže – to sporije i dublje,

baš kao život.

I pitam se

sa koliko li će bešumnih tonova

nota-skitnica da se vrati

pred vrata

zamandaljena od zime.

 

Borče Panov