09.07.2018.
Poezija

U tonu veselih boja - Nada Matović

 

U tonu veselih boja

 

 

U tonu veselih boja ne hvata te paranoja

U tonu sunca nisi neko ko emitira glumca,

nisi ribica bez mamca.

Nisi neko poput stranca.

Nisi čudovište što plašli ljude, u

Tonu veselih boja svima ljepše bude.

Nisi gumica koja se odmah obriše,

tužne tragove sa svačijeg lica, jer u tomu

veselih boja ne postoji granica

U tonu veselih boja svima je stanica, jer tu nema farse niti sivog krla.

U tonu veselih boja rodi se cvjetna vila, a

van tog krila ne rađa se nit   svila.

Zato borimo se sami za san koji nam osmijeh mami.

A  krojači sudbine smo mi sami.

Kada gledamo iz daljine, samo nam se čine tmine.

Ali svi u sebi imamo nešto drugačije strane,

A sve je ljepše u tomu

veselih boja, sve na sreću miriše u tonu veselih bolja, ljepše se diše.

U  tonu veselih boja sve ljepše miriše.

U tonu veselih boja ne postoje kiše.

 

Nada Matović