11.01.2020.
Poezija

U tvojoj blizini - Natalija Tanja Novaković

 

U tvojoj blizini

 

 

U tvojoj blizini

nebo otvara svoje dveri,

kroz rasutu kosu

nazire se zvezda sjaj.

Ćutim,

a odjek glasa u meni

muziku nestvarnu stvara...

U tvojoj blizini

ništa više nije isto,

treperavi poj slavuja

kroz nemir naših srca

se čuje,

a blaženi zvuk nebeskih harfi

oko nas odjekuje.

U tvojoj blizini

proletnje zore su plavetnije

a letnje večeri rumenije.

U tvojoj blizini...

 

Natalija Tanja Novaković