30.11.2019.
Poezija

Vatra – Tijana Iloski

Vatra

 

Tišina.

Zlokobna strast.

Oči.

Ispričan dodir.

Korak.

Broj drhtaja.

Udah.

Pauza.

Parket pod nogama cvili.

Izdah.

Pauza.

Kaplje i teče moć.

Koža drhti.

Gladna je noć.

Ponovo udah.

Kratak.

Gluvi trenutak.

Čekanje.

Ponovo izdah.

Leđa.

Gori disanje.

Zvuk.

Linija vatre.

Muk.

Grcaj u dlanu.

Ponovo tišina.

Potpuno pripadanje.

 

Tijana Iloski