04.07.2018.
Poezija

Zdravo da ste! - Verica Stojiljković

Zdravo da ste!

 

Dragi beli kamenovi,

Kremeni, obluci sneni

I stene bele

Zdravo da ste!

.

Drage ptice i grlice

Vi što pevate

O lepoti božjeg sveta

Zdravo da ste!

.

.Dragi vitezovi, srca nežnih

Što mačeve otpasaste i

na rukovanje ih

svojim ljubama dadoste

Zdravo da ste!

..

I ti dragi što snom tihim spavaš

Zdravo neka uvek budeš!

 

 

Verica Stojiljković

-izvod iz pesme-