02.06.2020.
Poezija

Marina Cvetajeva

                 ***

  

Iz kamena je neko sazdan, iz glina,

A ja se srebrim, pun sjaja!

Sa delom — izdaje, s imenom — Marina,

Ja — smrtna pena morskog kraja.

 

Stvoreni iz ploti, sazdani od stena —

Vama grob i ploče još k tome...

U krstionici sam morskoj krštena,

Razbijana u letu svome.

 

Kroz svaku će mrežu i kroz srce svako

Samovolja moja da plavi.

Mene — vidiš kosu raspuštenu tako —

Od zemaljske soli ne spravi.

 

O granitna vaša lomeć se kolena

Sa svakim vaskrsavam valom!

Da živi pena, vesela pena,

Visoka, nad morskim žalom!

 

(1920)

 

Marina Cvetajeva