07.08.2019.
Poezija

Borderline - Julijana Balaban

Borderline

 

Osudila sam cipele na lomaču.

Stare veštice njuše daljine,

čekaju da uronim stopala.

Bože,

ne poznajem nikoga

ko bi sa mnom

hodao po ljuskama.

Daj mi strpljenje čekača,

veštih pletilja,

žena-pauka!

Još juče u našem iznajmljenom svetu

poezija je šetala naga.

Sad nema krika, nema stiha.

Dovraga!

Osluškujem ti glad,

iako iz ušiju zvona ne dam.

Krotka sam zver,

skrušeno izlizani par gledam,

tamo - ovamo po sobi hodam.

Ne mogu te dodirnuti.

Bestraga!

 

Julijana Balaban