26.05.2024.
Poezija

Čeznem da ti kažem - Rabindranat Tagore

 

 

Čeznem da ti kažem najdublje reči

koje ti imam reći;

ali se ne usuđujem,

strahujući da bi mi se mogla nasmejati.

 

Zato se smejem sam sebi i

odajem tajnu svoju u šali.

Olako uzimam bol svoj,

strahujući da bi to mogla ti učiniti.

 

Čeznem da ti kažem najvernije reči

koje ti imam reći;

ali se ne usuđujem,

strahujući da bi mogla posumnjati u njih.

 

Zato ih oblačim u nesitinu,

i govorim suprotno

onome što mislim.

Ostavljam bol svoj da izgleda glup,

strahujući da bi to mogla ti učiniti.

 

Čeznem da upotrebim najdragocenije reči

što imam za te;

ali se ne usuđujem,

strahujući da mi se neće vratiti istom merom.

 

Zato ti dajem ružna imena i hvalim se

svojom surovošću.

Zadajem ti bol, bojeći se

da nećeš nikada saznati šta je bol.

 

Čeznem da sedim nemo pored tebe;

ali se ne usuđujem,

jer bi mi inače srce iskočilo na usta.

 

Zato brbljam i ćaskam olako,

i zatrpavam svoje srce rečima.

Grubo uzimam svoj bol, strahujući

da bi to mogla ti učiniti.

 

Čeznem da te ostavim zauvek,

ali se ne usuđujem;

strahujući da bi mogla otkriti

moj kukavičluk.

 

Zato ponosito dižem glavu

i dolazim veseo u tvoje društvo.

Neprekidne strele iz tvojih očiju

čine da je moj bol večito svež.

 

 

 

Rabindranat Tagore