15.05.2023.
Poezija

Čuješ li kako peva drozd – Slavko Mali

 

 

Čuješ li kako peva drozd 

 

Čuješ li kako peva drozd
dok zoblje crni grozd
i ako zna da će čitavo njegovo jato
biti samleveno
jer tako se dobija

najskuplje brendirano vino

Bogati biznismeni vole taj buke
sa blagim mirisom krvi
i tihim šumom ptičje pesme

sa dna vinske čaše
koji opijaju otmene dame

u zlatnim haljinama
napolju je zima
a oni sede kraj kamina
i uz vino jedu

iz male porcelanske posude
zrnevlje grožđa

sačuvano u tegli šećera ꟷ
izmešano sa sasvim

malim srcima drozdova
sličnim zrnevlju grozdova
Uz prozor sneg se smeje
Nova godina je …

 

Slavko Mali

 

 

 

 

______________

Foto; Free NET