21.01.2020.
Poezija

Desi se - Radojka Rea Sartori

 

Desi se

 

desi se to

pukne nešto u čoveku

valjda srce

ne znam šta

pukne tiho i izlije se

ko prosuto mleko

sve niz put ode

presijava se

ovcu slanim da nakrmi

mene bolnu da ubije

desi se

brojiš dane godine

a onda se nešto oklizne

niz pokisle ulice

niz pokislu dušu

niz grudi što prsnu

ko zrela lubenica

i istrule pred očima

desi se to

da ljubiš čekaš moliš

a onda najednom

više ni sebi ne postojiš

ubijen čekanjima

postaneš manji od zrna grahova

čemer veći od čemera

 

 Radojka Rea Sartori

(LUMINISCENCIJA)