02.07.2021.
Poezija

Dodiri – Nena Miljanović

 

 

Dodiri 

      (Erotikon)

 

Dođi još jednom

I ne govorimo ni o ostanku ni o rastanku

Među nama je sve već (po)rečeno o ljubavi

Samo bez reči

Na kraju se za naš početak još jednom priljubi

I prioni za mene kao meso za kost

Vrhom falusa

Kao vrhom viteškog mača

Povuci konačnu liniju po mojoj koži

Od grla do pubične kosti i ponora mene

(kao kad poriš ubijenu divljač)

Tu

Na pragu moje unutrašnjosti

Dodrni me divljim sobom

I poljubi spolja i iznutra

Poljupcem koji daje i uzima život

Završnim dodirom

Sastavi nas još jednom

Pre nego što se rastavim od Žene u sebi

Kakva sam bila tebi

I ne mogu biti više nikome

Ni sama sebi

Posle poslednjeg sna

O Muškarcu

Kom sam nešto više

Više

 

Nena Miljanović