29.05.2020.
Poezija

Dodiri (Erotikon) - Nena Miljanović

 

Dodiri (Erotikon)

 

Dođi još jednom
I ne govorimo ni o ostanku ni o rastanku
Među nama je sve već (po)rečeno o ljubavi
Samo bez reči
Na kraju se naš početak još jednom vrati
Dušom mi se uz dušu na tren priljubi
Ljubavlju
I prioni telom za mene kao za život
Vrhom falusa
Kao vrhom viteškog mača
Povuci završnu liniju po mojoj koži
Od grla do pubične kosti i ponora mene
(kao kad poriš ubijenu divljač)

Tu
Na pragu moje unutrašnjosti
Dodrni me divljim sobom
I poljubi spolja i iznutra
Poljupcem koji daje i uzima život
Završnim dodirom
Sastavi nas još jednom
Pre nego što se rastavim od Žene u sebi
Kakva sam bila tebi
I ne mogu biti više nikome
Ni sama sebi
Posle poslednjeg sna
O Muškarcu

Nena Miljanović