24.04.2021.
Poezija

Golubica - Vladimir Vuković

 

Golubica 

 

 

bol moj dobri,

nož od bleska i gladi guknu mi.

Sedam zarobljenih vrlina,

sedam srećnih robova,

u hranilici čekaju je.

I malo krvi.

 

Vladimir Vuković

 

(Iz rukopisa)