25.01.2021.
Poezija

Jednom - Irena Savić

 

 

 

Jednom - Irena Savić

 

 

Jednom ćemo proći

ta vrata.

I onda je svemu kraj.

Nedopunjene misli

nezavršene pjesme

a pola puta do

svjetla.

i sve će onda stati.

Sjene naših snova

i nestali trenuci

na jednoj liniji

sjećanja.

Jednom su uspomene

spale sa zida

čvrste i jake su

nestale

i sumorno su sive.

Čime se zaustavljamo sada?

Kako umiremo ovoga puta?

Gdje se nalazimo?

Izvan svjetla?

Ostajemo na samome kraju.

Jedan smo korak do neba.

Nismo prošli ta vrata.

 

Irena Savić

(1984 - 2012)

 

 - stihovi iz 2002. godine, i minijatura