15.03.2021.
Poezija

Kofer - Slađana Karanović

 

Kofer 

 

 

Tražim jedno dobro mesto

da duboko zakopam kofer uspomena...

Tražim jednu tužnu žutu travu

da oplače moje gorke suze sakrivene,

umesto mene, jer,

pobegoše...

Izgubiše se

na nekom zemljanom putu

dok sam bežala od jedne oluje...

 

I, ne stigoh

da se k´o čovek

pozdravim sa sobom.

 

Plačom se odjavim.

Samo stigoh da pokupim

ostatke duše što se izli u taj kofer.

 

Crni kofer,

koji će sada zauvek da spava,

oplakan,

u jednoj žutoj,

krajputnoj travi zaborava.

 

Slađana Karanović

 

 

 

 

Tražim jedno dobro mesto

da duboko zakopam kofer uspomena...

Tražim jednu tužnu žutu travu

da oplače moje gorke suze sakrivene,

umesto mene, jer,

pobegoše...

Izgubiše se

na nekom zemljanom putu

dok sam bežala od jedne oluje...

 

I, ne stigoh

da se k´o čovek

pozdravim sa sobom.

 

Plačom se odjavim.

Samo stigoh da pokupim

ostatke duše što se izli u taj kofer.

 

Crni kofer,

koji će sada zauvek da spava,

oplakan,

u jednoj žutoj,

krajputnoj travi zaborava.

 

Slađana Karanović