04.10.2021.
Poezija

Kolimsko nebo - Zorica Baburski

 

Kolimsko nebo 

 

 

Ukočene, oči uprte u kolimsko nebo

od Svevišnjeg traže spas.

U tebi je nada Gospode,

tebi se molim,

u tebi je uteha.

Slab predajem se ovom (ne)svetu

i padam,

nemoćan izdišem bez suza pun jada.

 

Uzvikujem gromko kroz bespuća ledna:

Bože, žedan sam – napoj me.

Bože, gladan sam – nahrani me.

Bože, hladno mi je – ugrej me.

 

Jer, ovaj svet

stremi da me napravi slugom.

Porobljava i uzima moj

blagosloveni mir.

Daje sve nepotrebno,

a uzima najpotrebnije.

Pitam se, čemu taj strašni sud,

sudbine hir,

zar ja da budem nečastive sile

izabranik?

 

Moje reči jake i blage, tihe i glasne

odbijaju su se od kolimsko modro nebo.

Pustile su vapaj i niko ih ne začu,

napajaju usta sa tog smrtnog vrela:

neme iz sveg glasa u dubokoj noći plaču.

 

U tom trenutku otvaranja duše

nosim tugu i bol sa sobom,

i taj jecaj što iz mene vrišti,

vrišti, jer smrt tu je,

a gde je smrt tu je mrak,

tu je hladnoća,

tu je jecaj i minuo zrak.

Tu duša pati, a telo umire.

 

Smrt sam dobro upoznao

u hladnoj tišini

večno snežnih sibirskih ledenih gora.

Bio sam zatvorenik mnogo,

mnogo puta,

u hladnim odajama kolimskog dvora.

I dok noć me

zasipa beličastim sjajem,

i dok me dotiče njena bela ruka,

pred gordim rečima posrćem i klecam.

Osećam svakog časa život dajem

i predajem bez daha mučnini jauka.

 

LJudi oko mene su zapomagali, ginuli.

U očima sam im video,

gasi se svetlo ovog sveta.

 

Sećam se svakog pucnja i hladnog

čelika.

U očima sam video da umiru,

ono saznanje

kad smrt pruža ruku,

a želja za životom je velika.

 

Želeo sam i ja da umrem s njima.

Vrištao sam očajno iznemoglim

glasom

i tešio raspuklo srce

u tužnim časima,

dok glad kroz krv struji

crnim talasom.

 

A noć bela steže telo i mrvi ga.

Mrzim te ledene noći

i njene crne sene

što smrt nose u golim rukama.

Mrzim njene blede visine

i bezglasno strujanje mesečine.

 

U samotno zimsko veče

Bog reče:

– Ti umreti nećeš.

 

Posle mnogo godina snužden koračam

prema domu svome.

I plačem, i pevam:

u želji da sahranim godine ropstva,

u svom domu spokojno da snevam.

 

Imao sam porodicu, otaljavô život,

jer niko nije razumeo mene;

taj crni moj svet je sa mnom

gde god noga da mi krene.

 

Da l´ sam bio dobar ili zao?

Od tog pitanja oporavio se

nikada nisam.

Zbog čega, zbog koga?

Za šta sam logorovao?

 

Na Kolimi izgubio sam čast,

a našao samo sramotu.

Sva moja tuga i sav moj smisao života −

nestao je.

 

Od tada i nadalje samo se mučim.

Moj život nema nikakav smisao.

Tražm izlaz.

 

 

Zorica Baburski