19.05.2021.
Poezija

Konjanik - Savka Gudović Parađina

 

 

Konjanik

       /Areon/

 

 

Moja ljubav dolazi kad hoće.

Daleko živi al´ konja ima.

 

U lijevoj ruci srce živo nosi,

u desnoj krčag vina.

 

Ne mogu primiti darove

s´ njegovih ruku.

 

Meni su ruke okovane.

 

Niti ka njemu potrčati,

noge su mi za hridi vezane.

 

Mi ne pričamo,

između nas  pjesma pjeva,

za neka druga vremena.

 

Ljubav moja dolazi često

i spava mi u kosi.

 

Savka Gudović Parađina