24.05.2021.
Poezija

Ledi peva bluz - Nena Miljanović

 

 

Ledi peva bluz 

 

Volela sam te toliko

Da je to bilo neprimereno

( u mojim godinama je za osudu

toliko se zaboraviti)

Mnogo je snage trebalo

Da ti ime ne pevam glasno

Dok damski otmeno koračam ulicom

A u sebi stepujem razuzdan bluz

U ritmu slogova tvoga imena

 

Potpuno pometena poznom ljubavlju

U vlasti strasti

Kao Ledi Godiva gola pred tobom

Raspusna kao mlada Ciganka bez mere

Sa skarednostima na usnama

I đavolskom vatrom u telu

Aristokratski hladna pred drugima

Skrivala sam se malograđanskim manirima

I krila tu ljubav

Kao mene ti

 

I sada se krijem

Dok podobnim rečima pišem umereno bolnu liriku

O gresima i kajanjima

A iza stisnutih zuba

Urlam ti ime na sav glas

Promuklo kao poslednja uličarka

Preklinjem te i proklinjem

Daleko od spoljašnje smernosti sredovečne dame

U sebi

Vučem se za tobom i posrćem

U ritmu strašnog ljubavničkog jauka

Koji samo ja čujem…

 

 Nena Miljanović