06.06.2020.
Poezija

Mozaik - Kalina Izabela Zioła

 

Mozaik

 

Plime i oseke

Ritmički dah mora

Iskidani dah života

 

Zagrljaji talasa me grle

Peščana plaža bez ljudi

Nosi sunčeve suze

Sevajući parčićima ćilibarskim

 

Ponekad se naziva meduzom

Ostaje preko peska

Spava s ružinom tugom

 

Minuti se takmiče

Minuti odstupaju

 

Uporedni dan i duboka noć

Postaju matirani

Raspadaju se na delove

 

Kose su kao dodir meseca

Kose su kao crni stih

Kose su kao paučina čaja

 

Život se guši

Od neravnomernog disanja

 

A more spokojno čeka

Još jednu plimu

 

Kalina Izabela Zioła