13.05.2022.
Novosti

100 godina - Osnovne škole "Meksiko" Bar, video

Osnovna škola “Meksiko” u Baru je osnovana nakon Prvog svjetskog rata, 1922. godine. U početku je radila u dosta teškim uslovima,u naselju Popovići,,kao Osnovna škola Bar-Popovići; bila je u sastavu i pod upravom Osnovne škole u Starom Baru.Do konačnog osamostaljenja dolazi početkom tridesetih godina prošlog vijeka,kada Škola realizuje vaspitno-obrazovni rad u kući Iličkovića u blizini sadašnje raskrsnice prema Željezničkoj stanici.Zbog neadekvatnih uslova rada,Škola je sredinom tridesetih godina prošlog vijeka preseljena u kuću Jagoša Petrovića,a zatim,već,naredne godine Škola je radila u kući poznatog barskog trgovca Mitra Iličkovića na Pristanu.U takvim uslovima radilo se sve do kraja Drugog svjetskog rata,kada je zbog povećanog broja učenika Škola preseljena u adaptiranu baraku na raskrsnici pored Željezničke stanice.U ovom objektu je bila sve do 1964. godine,kada je uz pomoć države Meksika i prijateljskog meksičkog naroda, za vrijeme predsjednika Adolfa Lopeza Mateosa, bila izgrađena nova školska zgrada i kao poklon darovana učenicima i narodu grada Bara. Od te godine škola nosi ime države Meksika. Ambasador Meksika Delfin Sančes Huares predao je ključeve objekta škole 8. februara 1964. godine i tom prilikom kazao, “Ovaj dar je najbolje oružje koje prijatelj može dati prijatelju”. Poslije zemljotresa 1979. godine školska zgrada bila je znatno oštećena, pa se pristupilo izgradnji novog objekta, na novoj lokaciji, Popovići bb, koji je završen 1986. godine. Osnovna škola “Meksiko” dugo je bila jedina gradska škola. Širenjem grada, povećao se broj učenika u školi, pa se 1972. godine iz ovog kolektiva izdvojila OŠ “Blažo Jokov Orlandić”, a kroz 10 godina, odnosno 1982., i OŠ “Jugoslavija”. Tako je Osnovna škola “Meksiko” bila i ostala matična škola u nastanku i razvoju školstva u Baru. Kolektiv škole u radu postiže zapažene rezultate. Za dugogodišnji rad dobitnik je više priznanja i nagrada od kojih kao najdraže izdvajaju nagradu Oktoih-najveće priznanje za doprinos u razvitku obrazovanja, Odlikovanje Savezne države Meksika “Plaketu međunarodne solidarnosti” za doprinos unapređenju prijateljskih odnosa među našim narodima i državama i Orden rada sa zlatnim vijencem. Svake godine nastavnici i učenici škole organizuju prigodne svečanosti povodom obilježavanja Dana škole i drugih značajnih datuma, a takođe pripremaju i izdaju školski list “Primorac” koji se, uz pomoć donacija, štampa u više stotina primjeraka. Školska biblioteka broji preko 11.000 naslova, a oformljena je i posebna biblioteka koju čine isključivo knjige na španskom jeziku, a koje su donacije meksičke Ambasade. Javna ustanova OŠ “Meksiko” je škola koja kontinuirano unapređuje kvalitet obrazovno-vaspitnog rada, edukuje učenike za primjenu stečenih znanja i pruža im temelj za doživotno učenje. Omogućava učenicima da u znaku tolerancije i saradničkih odnosa, steknu kompetencije potrebne za dalje školovanje i uključivanje u svijet rada i društvo znanja u uslovima globalizacije. Svim učenicima omogućava obrazovanje po mjeri, razvoj vještina i svestrani razvoj ličnosti. Škola ‘Meksiko’ je otvorena ustanova čija saradnja sa roditeljima, lokalnom zajednicom i ostalim relevantnim subjektima služi kao primjer dobre saradnje. Nastavu pohađa veliki broj učenika koji se svojim talentom izdvajaju, kako među učenicima svoje škole, tako i među učenicima drugih škola u Crnoj Gori, pa i šire. Naši učenici,osim uspjeha u znanju, postižu uspjehe na likovnim, literarnim konkursima, kao i sportskim takmičenjima i takmičenju u šahu.. U školi se njeguje i ljubav prema daskama koje život znače, pa svake godine učestvujemo i osvajamo nagrade na Festivalu dječijeg teatra Crne Gore “Čedo Dragović”. Generacije su boravile i uzlijetale iz škole ,,Meksiko“, Sve one su, do zavidnih visina, uzdizale i samu školu onim svojim prepoznatljivim i znanjem ogrnutim pečatima koji je u određenoj mjeri uticao i na plemeniti duh grada Bara. Zato možemo reći da je za vijek postojanja škola ,,Meksiko” odigrala nezamjenjivu ulogu obrazujući i vaspitavajući mlade generacije. Naši učenici su danas poznata imena u privrednom, kulturnom i društvenom životu ne samo opštine i države već i šire. Kada se osvrnemo na trajanje škole ,,Meksiko”, možemo da vidimo da je, kako 1922. godine, tako i danas, poslije jednog vijeka, njena misija ista. Obrazovanje je i dalje ideja vodilja, a želju za sticanjem znanja svaka generacija zadovoljava u skladu sa vremenom i mogućnostima koje su joj pružene. I svi smo mi dio nje – u „njenom“ vijeku svakom od nas, koji smo na bilo koji način vezani za ovu ustanovu, pripada nekoliko trenutaka. 
 
 
 
 
 
 _______________

http://www.skolameksiko.edu.me/

Video: Dejan Senić