08.05.2023.
Novosti

14. Festival dečjeg teatra 2023

 

 

Festival se po četrnaesti put realizuje u Baru u Dom kulture „Vladimir Popović Španac“ – Bar, za pozorišne ansamble osnovnih škola Crne Gore i samostalne pozorišne anasambe za kategoriju djece osnovnih škola Crne Gore.
U opštinama Crne Gore, lokalne opštinske smotre Festivala dječijeg teatra Crne Gore organizovaće se do 20. maja 2023.godine;
Najbolje predstave sa opštinskih smotri učesvovaće na Državnon Festivalu u Domu kulture u Baru od 29.05. do 04.06.2023.godine. Ovo je koncept Festivala koji traje od 2007-2023. god.

 

Direktor Festivala

mr sci Miodrag Banović