10.08.2022.
Novosti

Direktor TO Bar Ivan Kovač u posjeti hotelu “Kalamper hotel & spa”

 

Nakon brojnih posjeta predstavnicima turističke privrede, VD direktora Ivan Kovač, posjetio je i hotel “Kalamper hotel & spa” u Dobroj Vodi.

 

Dobra Voda je turističko mjesto u opštini Bar sa najvećom naplatom boravišne takse, i kao takvo zavrjedjuje posebnu pažnju i brigu.

 

U razgovoru sa direktoricom hotela “Kalamper hotel & spa”, Zejnepom Dreković saznajemo da je popunjenost smještajnih kapaciteta bila itekako dobra, posebno u predsezoni. Trenutno su kapaciteti 100% popunjeni i nadaju se uspješnoj postsezoni. “Kalamper hotel & spa” je jedini objekat u Dobroj Vodi koji je otvoren cijele godine.

Cijene noćenja sa doručkom za dvije osobe se kreću od 150 do 350 eura. Najveći broj gostiju dolazi iz Srbije, dijaspore kao i sa tržišta Njemačke, naglasila je Dreković.

 

Vlasnik kompanije “Kalamper” Elvir Kalamperović, istakao je da je glavni problem ovog turističkog mjesta nedostatak parking prostora, glasna muzika, kao i svijest lokalnog stanovništva u pogledu čistoće, odlaganja otpada, kasnog otvaranja objekata, jer kako ističe, Dobra Voda je gradić koji treba da bude “otvoren” tokom cijele godine. Kalamperović je uputio i pohvale na rad DOO Komunalne djelatnosti Bar, zbog ažurnosti prilikom odvoza smeća. Takodje, potrebno je imati i policijski punkt koji će raditi 24h, zdravstvenu ustanovu i još jedan informativni biro.

 

Iz kompanije “Kalamper” vrlo su zadovoljni i kako je protekla manifestacija “Noć Velikog Pijeska”, te da su tom prilikom posjetili njihovo mjesto i premijer Crne Gore i ministar ekonomskog razvoja i turizma, i svojim prisustvom uveličali ovu svečanost.

 

VD direktora TO Bar, Ivan Kovač,  kao i ostalim hotelijerima, iskazao je zahvalnost na unapredjivanju turističke ponude, podizanju nivoa destinacije i obećao da će se truditi da njihovu ponudu prezentuje na najbolji mogući način kako u svijetu tako i na lokalnom nivou.

 

Stručna služba TO Bar