05.06.2022.
Novosti

EKO “Dan pobjede”,od 09.maja do 05.juna Svjetskog dana zaštite životne sredine.

 

 
NVO “INFO sport CG” – Bar, uz podršku Ministarstva poljoprivrede, šumartsva i vodoprivrede, u saradnji sa obrazovnim ustanovama, Mornaricom Vojske Crne Gore i prijateljima našeg Bara i naše ekološke države Crne Gore, 09. maja 2022.godine organizovali smo EKO “Dan pobjede”,09.maj, dan pobjede nad vandalima koji su uništavali malade parkove maslina poevećene našoj djeci, u 7 Pakova “Maslina djece Bara i Crne Gore” na području Opštine Bar. Ovom akcijom obuhvaćena je revitalizacija uništenih maslina, proširenje formiranih parkova sa novim sadnicama maslina i održavanje postojećih parkova maslinjaka: 
 
1. Park maslina “Opšta bolnica - Bar”, Stari Bar, 158 maslina. Revitalizacija uništene masline i proširenje Parka sa još dvije masline;  
2. Park maslina Gimnazije „Niko Rolović“ - Bar, 4 masline. Revitalizacija uništene masline SEUŠ;       
3. Park maslina “Đačke masline”, SRC Bar, Bar,56 maslina. Revitalizacija 8 uništenih maslina 9.maja, a 13.maja sadnja još 27 maslina za 23 države učesnice II IPA igara, održanih u Baru, od 09. do 13. maaja 2022.godine;
4. Park maslina PPU „Bajka“, Bar, 11 maslina. Revitalizacija uništene masline;
5. Park maslina OŠ „Jovan Tomašević“, Virpazar, Bar, 3 masline. Revitalizacija dvije uništene masline i proširivanje EKO parka OŠ „Jovan Tomašević“ sa tri sadnice četinara;
     6. Park maslina “Kulturni centar Bar”, Bar, 21 maslina. Održavanje Parka maslina okopavanjem i dohranom mineralnim đubrivom;
     7. Park maslina “Kružni tokovi Bara”, 20 maslina. Poširivanje ovog parka sa novih 14 masina na 4.kružnom toku preuzeli su Opština Bar i D.O.O. “Komunalne djelatnosti” Bar;
 
EKO dan Glavnog grada Crne Gore – Podgorice
 
Nakon EKO “Dana pobjede”,09.maja, produžili smo ovaj veliki dan. Organizovali smo EKO dan Glavnog grada Crne Gore – Podgorice, koji smo realizovali 19. maja 2022. godine u Golubovcima, Podgorici i u Piperima:
1.     Park maslina OŠ “Niko Maraš”, Golubovci, novi park, 12 maslina;
2.     Park maslina OŠ “Radojica Perović”, Podgorica, novi park,10 maslina;
3.     Park maslina Manastira “Åžveta trojica”, Maslinova gora, Piperi, novi park,29 maslina;
4.     Park maslina OŠ “Vojin Popović”, Drezga, Piperi, 38 maslina,
revitalizacija 13 uništenih maslina;       
5.     Park maslina OŠ “Vojin Popović”, PO “Stanjevića rupa”, 28 maslina,
revitalizacija 3 uništene masline;           
 
EKO DAN BOKE
 
Novo produženje EKO “Dan pobjede” organizovali smo na podruju Boke, u opštinama Tivat, Kotor i Herceg Novi, u četvrtak 26.maja 2022. godine, na veliki EKO DAN BOKE. U dvorištima obrazovnih ustanova formirali smo 8 novih Parkova „Maslina djece Bara i Crne Gore”, sa 55 novih maslina kojima je obuhvaćeno 9 obrazovnih ustanova.
                        
1.     OŠ "Nikola Đurković", Radanovići, Kotor, 3 masline;
2.     JPU “Radost”, Radanovići, Kotor, 5 maslina;
3.     SMŠ “Mladost”, Tivat, 3 masline;
4.     “Gimnazija” i JU “Srednja pomorska škola”, Kotor, 10 maslina;
5.     OŠ "V. Drobnjaković", Risan, Kotor, 3 masline;
6.     DD „Mladost˝ - Bijela, Hereg Novi, 10 maslina;
7.     JPU "Naša radost", Herceg Novi, 10 maslina;
8.     SMŠ "I.G. Kovačić", H. Novi, 11 maslina;
                                                  
EKO DAN BOKE 26.05.2022.godine trebao je da obuhvati još i dvorište OŠ "Branko Brinić", Radovići, Tivat sa 25 maslina. S obzirom da se stara zgada ove škole ruši i gradi nova, iz opravdanih razloga, formiranje ovog parka maslina odložili smo do završetka gradnje nove zgrade ove škole.
EKO “Dan pobjede”,od 09.maja do 5. juna,  Svjetskog dana zaštite životne sredine
Nakon velikih ekoloških akcija koje smo organizovali od EKO “Dana pobjede” 09. maja 2022.godine, EKO “Dan pobjede” produžavamo do 05.juna  Svjetskog dana zaštite životne sredine. Toga dana realizovaćemo nove ekološke akcije u 8 Parkova “Maslina djece Bara i Crne Gore” na podrjučijima 5 opština Crne Gore:  Bar, Golubovci, Podgorica, Danilovgrad i Ulcinj:
 
1.     Park maslina “Vojske Crne Gore”, Bar,  5 maslina, 8,00;
2.     Park maslina “Stari Bar”, Stari Bar, 5 maslina, 8,30;
3.     Park maslina “Makedonsko naselje”, Bar, 5 maslina, 9,00;
4.     Park maslina vrtića “Bjeliši”, Bar, 7 maslina, 9,30;
5.     Park maslina “Vojske Crne Gore”, Golubovci, 5 maslina10,30;
6.     Park maslina “Vojske Crne Gore”, Podgorica, 5 maslina,11,30;
7.     Park maslina “Vojske Crne Gore”, Danilovgrad”, 5 maslina,12,30;
8.     Park maslina “Ulcinjsko polje”, Ulcinj, 10 maslina, 17,00;
9.     Redovno održavanje formiranih Parkova “Maslina djece Bara i Crne Gore: sezonska okopavanja, dohrane min. šubrivom i navodnjavanja;
        
U proteklom periodu od 22. godine, od 24. novembra 2000. do 26.maja 2022. godine, za učešće u masovnim ekološkim akcijama na uređenju našeg Bara i naše ekloške države Crne Gore, animirali smo preko 10.000 naših sugrađana svih socio-uzrasnih kategorija stanovništava i pripadnike MVCG. Pored parkova borova, kanarskih i lepezastih palmi, pitomih rogača, lovorike i bagrema, posebnu pažnju posvetili smo maslini kao vrsti kulture, svetinji, simbolu dugovječnosti, mira, prijateljstva i skladnog suživota sve tri vjere naroda u Baru i Crnoj Gori. Formirali smo 62 Parka „Maslina djece Bara i Crne Gore” sa 1.456 maslina. Od toga 45 parkova maslina sa 1.235 maslina je na području Opštine Bar, u dvorištima institucija koje rade sa djecom i za djecu: vrtići, osnovne i srednje škole, fakulteti, Crveni krst, Hram „Svetog Jovana Vladimira”, Islamski kulturni centar, Dnevni centar „Adria” za osobe sa smetnjama u razvoju, Mornarica Vojske Crne Gore, „Adrion liveks-19” za 6 država NATO, JZU „Opšta bolnica Bar” i „Kuća maslina” u Starom Baru.
Pored područja Opštine Bar, od 25. novembra 2021. do 26. maja 2022. godine, proširili smo Parkove “Maslina djece Bara” sa Parkovima “Maslina djece Bara i Crne Gore” i formirali još 17 novih parkova maslina u kojima je 221. maslina na širem području Crne Gore, u dvorištima vrtića, osnovnih i srednjih škola  u centralnoj zoni Podgorice, Piperima, Drezgi, Stanjevića rupi, Danilovgradu, Lješanskoj nahiji, Golubovcima i primorskim opštinama Crne Gore,
 
Projekcija Parkova “Maslina djece Bara i Crne Gore” do kraja 2022.:
1.     Park maslina „Djece Topolice“–Gimnazija „N.Rolović“,50 maslina,Bar;
2.     Park maslina OŠ „Jugoslavija“ sa 23 masline, revitalizacija 10 uništenih maslina,Bar;
3.     Park maslina “Konkatedrala Sv.Petra Apostola”, 30 maslina, Bar;
4.     Park maslina “Starobarska pjaca”, 5 maslina, Stari Bar, Bar;
5.     Park maslina „Plaža Šušanj“, 50 maslina, Šušanj, Bar;
6.     Park maslina „Sportista Bara“,150 maslina, pored SD „Topolica“, Bar;
7.     Park maslina „TO Bar, JP „ViK“ i PTT“ 20 maslina, Šušanj, Bar;
8.     Park maslina “Kliničkog centra Crne Gore”,150 maslina, Bar;
 
Svakom ekološkom akcijom dajemo veliki doprinos daljem podizanju ekološke svijesti naših sugrađana, koje u kontinuitetu podstičemo da se bezrezervno angažuju na zaštiti i unapređenju životne sredine naše ekološke države Crne Gore.
U ime naše djece i budućih generacija kojima su posvećeni Parkovi “Maslina djece Bara i Crne Gore”, da budu vječni kao “Stara maslina” na Mirovici zasađena 225. godine p.n.e. koja traje 2247 godina, a trajaće i dalje, zahvaljujemo se svima koji na bilo koji način daju doprinos da stvaramo novo prirodno bogatsvo našoj djeci i budućim generacijama naše ekološke države Crne Gore!
Parkovi “Maslinjaka djece Bara i Crne Gore” su dio Strateškog plana “EKO kultura obale Bara”, NVO “INFO sport CG” – Bar, čiji je autor mr sci Miodrag Banović,prof. koji koordinira organizaciju ukupnih ekoloških akcija.
 
S poštovanjem,                                                                           
Predsjednik                                                          
mr sci Miodrag Banović,prof.                            
Bar, 26.05.2022.godine