18.09.2022.
Novosti

Eko Dan Ulcinja

 

 

 Parkovi “Maslina djece Bara i Crne Gore”

Veliki poduhvat, 16 parkova maslina u jednom danu

 

Autor i koordinator realizacije projekta Parkovi “Maslina djece Bara i Crne Gore” mr sci Miodrag Banović,prof. preko NVO “INFO sport CG” – Bar, u petak 16. septembra 2022.godine, uz podršku prijatelja, pokrenuo je još jedan veliki EKO DAN, kojim je obuhvaćeno područje Opštine Ulcinj, u cilju proširivanja Parkova “Maslina djece Bara i Crne Goer”.

 U velikom EKO DANU Ulcijna 16. septembra, formirali smo 12 novih parkova maslina na području Opštine Ulcinj, a u nastavku dana organizovali smo aktivnosti u još 4 parka maslina na području Bara i Podgorice. Zasadili smo 95 maslina.

 Program formiranja 12 Parkova “Maslina djece Bara i Crne Gore” za područje Opštine Ulcinj i nastavak aktivnosti u još četiri parka maslina u Baru i Podgorici, utvrdili smo nakon konsultacija sa direktoricama i direktorima institucija u čijim dvorištima smo formirali nove parkove maslina i obavili revitalizacije – ponovne sadnje maslina na mjestima na kojima su bile uništene masline:

 

1.     Park maslina OŠ "Bedri Elezaga" - Vladimir, direktor Mustafa Bardhi, sadnja 5 maslina;

2.     Park maslina OŠ " Marko Nuculovic" - Štoj, direktor Duljo Aslani, sadnja 20 maslina;

3.     Park maslina OŠ "Boško Strugar" - Ulcinj, direktorica Maja Perić, sadnja 5 maslina;

4.     Park maslina OŠ "Maršal Tito"- Ulcinj, direktorica Medina Zhugjeli Coba, sadnja 5 maslina 

5.     Park maslina OŠ "Maršal Tito"- Ulcinj, PO Zoganje, sadnja 3 masline;

6.     Park maslina OŠ "Maršal Tito"- Ulcinj, PO Pistula, sadnja 3 masline;

7.     Park maslina JPU Vrtić " Solidarnost", direktorica Elmadija Maraj, sadnja 5 maslina;

8.     Park maslina Centra za kulturu Ulcinj ,direktorica  Adriana Hoxsa  i Škole za osnovno muzičko i baletsko obrazovanje – Ulcinj, direktorica Fatime Buzuku i prof. Cufo Lika, sadnja 5 maslina;

9.     Par maslina JZU Dom zdravlja Ulcinj, direktorica Dr Sadije Hollaj, sadnja 5 maslina;

10. Park maslina “Manastir Sv.Vasilija ostroškog“, Briska Gora – Ulcinj, Igumanija Olga, sadnja 5 maslina;

11. Park maslina “Medžlis Islamske zajednice”, džamija Kolomza - Ulcinj, Glavni imam Ulcinja Ali Bardhi, sadnja 5 maslina;

12. Park maslina Školski centar Ulcinj, direktorica Ardita Kovači, sadnja 20 maslina;

13. Park maslina JZU “Opšta bolnica” – Stari Bar, direktor Dr Igor Karišik, revitalizacija, ponovna sadnja na mjestu uništenih maslina, 2 masline;

14. Park maslina “Kuća maslina” - Bar, revitalizacija, ponovna sadnja na mjestu uništene masline br. 1 “Vlada Crne Gore”, 1 maslina;

15. Park maslina 6 država “NATO”: Italija, Grčka, Albanija, Slovenija, Hrvatska i Crna Gora,  kasarna u Baru, proširili smo ovaj park sa maslinom “Američke monarice” koju smo zasadili sa posadom broda Američke mornarice USNS “Trenton”;

16. Park maslina “Zlatica” - Podgorica, gazdinstvo Zorana Rakočevića, sadnja 5 maslina;

 

U realizaciji programa EKO DANA Ulcinja učestvovala su djeca Ulcinja sa svojim nastavnicima i profesorima iz obrazovnih institucija u čijim dvorištima smo formirali parkove maslina, JZU Dom zdravlja Ulcinj, Manastir “Sv.Vasilija ostroškog“ - Briska Gora, “Medžlis Islamske zajednice”, džamija Kolomza -– Ulcinj, JZU Opšta bolnica – Stari Bar, Opština Ulcinj, JP “Komunalne djelatnosti” – Ulcinj, Mornarica VCG, posada broda Američke mornarice USNS “Trenton”, D.O.O. “Građa komerc”-Ulcinj, NVO “INFO sport CG” – Bar i građani Ulcinja, Bara i Podgorice.

Velikom kreativnom energijom i organizacioim sposobnostima koordinatora ekoloških akcija mr sci Miodraga Banovića, u proteklih 22 godine, u periodu od 24. novembra 2.000 do 16. septembra 2.022. godine, ostvareni su impozantni rezultati u realizaciji ekoloških projekata u masovnim akcijama u kojima je učestvovalo preko 10.000 naših sugrađana svih socio-uzrasnih kategorija stanovništva. Pored borova, palmi, lovorike, pitomih rogača i bagrema, koje smo realizovali u Baru, posebnu pažnju posvetili smo maslini kao simbolu mira, prijateljstva, dugovječnosti i skladnog suživota sve tri vjere naroda u Crnoj Gori. U tom periodu formirali smo 81 Park “Maslina djece Bara i Crne Gore” sa 1.620 maslina.

 Svakom ekološkom akcijom dajemo veliki doprinos daljem podizanju ekološke svijesti naših sugrađana, koje u kontinuitetu podstičemo da se bezrezervno angažuju na zaštiti i unapređenju životne sredine naše ekološke države Crne Gore, podižemo nivo kvaliteta eko-estetskog ambijeta čime podižemo rejting ekološke države Crne Gore kao prestižne turističke destinacije i doprinosimo daljem razvoju turizma kao dominantne privredne grane Crne Gore.

U ime naše djece i budućih generacija kojima su posvećeni Parkovi “Maslina djece Bara i Crne Gore”, da budu vječni kao “Stara maslina” na Mirovici zasađena 225. godine p.n.e. koja traje 2.247 godina, a trajaće i dalje, zahvaljujemo se svima koji su na bilo koji način doprinijeli i koji će i u buduće doprinositi da stvaramo novo prirodno bogatsvo našoj djeci i budućim generacijama naše ekološke države Crne Gore!

 

Predsjednik i koordinator EKO akcija,

mr sci Miodrag Banović,prof.

 Bar – Ulcinj - Podgorica, 16.09.2022.godine