23.05.2023.
Novosti

FESTIVAL DJEČIJEG TEATRA CRNE GORE – BAR, 2023

14. FESTIVAL DEČJEG TEATRA CRNE GORE – BAR 2023

Festival dečjeg tetra Crne Gore  tradicionalno se održava u Baru, po četrnaesti put, u Dom kulture „V.P.Španac“ – Bar, za pozorišne ansamble osnovnih škola Crne Gore i samostalne pozorišne anasambe za starosnu kategoriju djece osnovnih škola Crne Gore.


U opštinama Crne Gore, lokalne opštinske smotre Festivala dječijeg teatra Crne Gore organizovaće se do 20. maja 2023.god.


Najbolje predstave sa opštinskih smotri učesvovaće na Državnom Festivalu u Domu kulture u Baru od 29.05. do 04.06.2023.god.

 

Ovo je Festivala koji traje od 2007-2023. god.