17.01.2022.
Novosti

Konkurs za časopis Nekazano

 

 

Međunarodno udruženje „Nekazano“ iz Bara
raspisuje konkurs za deveti broj časopisa 
„NEKAZANO“ – časopis za kulturu i umjetnost

 

Vaše pjesme, priče, eseje, prikaze, aforizme šaljite na: 

 

nekazano@yahoo.com

 

  

 Rok za slanje radova je 10. februart 2022. god.

 

–  Zainteresovani autori mogu poslati po jednu pjesmu, priču ili prikaz. Do pet aforizama.

Dužina pjesme do 28 stihova, priča veličine do dvije stranice A5 formata.

 

– Radove iskljućivo slati kao Word dokument font: Times New Roman, veličina 12.  

– Radovi mogu biti neobjavlivjani i objavljivani..

 

-   Radovi moraju biti lektorisani

 

– Radove slati na ćiriličnom i latiničnom pismu i na svim jezicima regiona i svijeta. Napisati svoju tačnu adresu i broj telefona.
 

– Autori koji šalju radove na maternjem jeziku (makedonski, ruski, bugarski, poljski, turski, slovenački i sl.) moraju biti kvalitetno prevedeni na srpski jezik.

 

- Samim slanjem svojih radova potvrđujete da ste vi autori pomenutih radova.

 

- Kao i ranije pretplata, štampa i troškovi dostave iznose 5,00 €.

 

- Dostava se na teritoriji Cren Gore poštom a van Crne Gore preko naših članova po gradovima i poštom.

 

- Dostava se vrši po dobijanju časopisa iz štampe.

 

 Osobe za kontakt: Goran Radičević, Miroslav - Mišo Bakrač, Mirjana Svetozarević, Nataša Lečić, Gordana Srećković, Vojin Trivunović, Damir Maras, Željko Bilankov i Slavica Šešum.