07.06.2024.
Novosti

Likovni izraz kao svijet mašte i stvarnosti

 

U umjetničkoj galeriji ” Velimir A.Leković” devetog maja otvorena je izložba likovnog stvaralaštva Isidore Sarić mlade akademske umjetnice iz Nikšića. lzložbu je otvorio direktor Galerije dr Milun Lutovac.

Isidora je završila osnovne studije na Akademiji likovnih umjetnosti u Trebinju. Trenutno je na masteru na Fakultetu likovnih umjetnosti na Cetinju. lzlagala je na više samostalnih i kolektivnih izložbi.

Izloženo je preko 50 slika datih u kolažnoj kombinaciji crteža, boje i raznih materijača realizujući zanimljive kompozicije. U kvalitetna ostvarenja, češće nevelikog formata, istiću se: “Snijeg na Krnovu”, “Kuća sa okućnicom”, “Iznad grada", “Poštar” i “Vitraž”, svi rađeni u kombinovanoj tehnici. Crtež je katkad u pažljivom skiciranju, uočava se kontrast toplih i hladnih boja, titranje i rasipanje svjetlosti.

Vidi se da svaka slika posjeduje živahnost stvaranja, da posjeduje unutrašnji doživljaj i da je Isidori osjećajnost bitna.

Oblik i boja su međusobno zavisni i tek kad boja dobije svoj pun zvuk i oblik će dobiti svoju punoću.

U kolažnoj kombinaciji crteža i materijala dat je opis današnjeg življenja pun misli i mašte. Katkad se uočava da rasvetljava paletu varijacijama plavih i žutih boja gdje manje iskazuje socijalne teme. Isidora izražava unutrašnju, psihološku sadržinu više sugestivnim raspoloženjemi emocijama, a manje izgledom djela sa velikim zanosom i Ijubavlju.

U pitanju je slikarka koja zna da lirski i misaono, rukom i bojom pripovijeda naš život.

Ova izložba isidore Sarić je visokog kvaliteta i spada u one izložbe koje ostaju da se pamte kao dragocjeni likovni doživljaji u gradu pod Rumijom.

Čestitam Isidori i zahvaljujem za jedan ovako kvalitetan i nezaboravan likovni doživljaj.

 

Izložba je zatvorena 25. maja 2024, godine

 

Radovan Šušter, likovni pedagog