22.07.2022.
Novosti

Monografija „Pola vijeka stvaralaštva Muharema Muratovića” - večeras na Barskom ljetopisu

Monografija „Pola vijeka stvaralaštva Muharema Muratovića” obuhvata izradu monografije posvećene ovom uglednom crnogorskom slikaru rodom iz Mrkojevića i njegovom vrijednom jubileju od značaja za savremenu crnogorsku likovnu scenu.
Na preko 160 stranica obuhvaćene su sve faze Muratovićevog stvaralaštva, o kojem je stručni sud dao uvaženi crnogorski likovni stvaralac i kritičar Slobodan Slovinić u eseju „Genius Loci”.
Predstavljeno je preko 110 reprodukcija najbitnijih Muratovićevih likovnih ostvarenja, njegove najvažnije izložbe kroz kritike eminentnih istoričara umjetnosti Crne Gore i regiona, kao i umjetnikove pjesme i razmišljanja o aspektima koji su ga oformirali kao stvaraoca.
Projekat je podržao Fond za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava Crne Gore na svom godišnjem konkursu.

Monografiju potpisuje urednički tim Radomir Petrić i Sabrija Vulić.

Moderatorka večeri: Maja Tomović

 

*

Radomir Petrić je novinar i urednik portala Feral.bar. Predsjednik je NVU Sua Sponte, dugogodišnji novinar ND Vijesti iz Bara i saradnik više domaćih i regionalnih medija.

*

Sabrija Vulić, urednik je II programa TVCG i predsjednik Savjeta Muslimanskog naroda Crne Gore. Pokretač je lista “Glas Mrkojevića” i dugogodišnji saradnik brojnih medija iz Crne Gore i regiona.