25.05.2023.
Novosti

Obaveštenje o 14. Festivalu dječijeg teatra Crne Gore – Bar, 2023.

Dostavljamo vam obavještenja u vezi Festivala koja smo poslali, Ministarstvu prosvjete, Ministarstvu kulture i medija, Opštini Bar, Kulturnom centru Bar, direktorima osnovnih škola, samostalnih pozorišnih ansambala i predškolskih ustanova Crne Gore

 

Skupština Teatra “Čedo Dragović”, na svojoj sjednici održanoj 24. maja 2023.godine, jednoglasno je usvojila izmjene i dopune Propozicija 14. Festivala dječijeg teatra Crne Gore” – Bar, 2023.godine.

 

14. Festival dječijeg teatra Crne Gore – Bar, 2023.godine, održaće se ti u Baru od 06. do 12. novembra 2023.godine

 

 

U predhodnim obraćanjima dostavili smo smo Vam informativu prateću dokumantaciju, a sada Vam dostavljamo plakat najave i statistički pregled realizacije Festivala koji se od 08. juna 2007. do 19.juna 2022.godine, po ustaljenoj tradiciji,  održavao u Domu kulture u Baru.

Prijatelji Čeda Dragovića, doajena glumišta Crne Gore, koji je 50 godina svog života posvetio pozorišnoj umjetnosti Crne Gore, 04.04.2007.godine osnovali su Teatar “Čedo Dragović” – Bar, sa statusom nevladinog udruženja Crne Gore. Inicijativu za osnivanje Teatra “Čedo Dragović” pokrenuo je mr sci Miodrag Banović koji je, uz saglasnost porodice Čeda Dragović, uradio i potrebnu dokumentaciju za registraciju Teatra. Iste 2007. godine mr sci Miodrag Banović,prof. je uradio projekat “Festival dječijeg teatra Crne Gore” koji je opšte prihvaćen u Baru i Crnoj Gori i koji se tradicionalno organizuje, a organizovaće se i u budućem periodu,  u Domu kulture u Baru i pozorišnoj sceni OŠ “Meksiko”. 

Na Festivalu su nastupali, a nastupaće i u budućem periodu,  pozorišni ansambli djece osnovnih škola i samostalni pozorišni anasmbli Crne Gore za uzrast djece osnovnih škola Crne Gore.

Ukupna produkcija Festivala, 248 pozorišnih predstava;

Ukupna produkcija pozorišnih ansambala iz Bara, 86 pozorišnih predstava;

Ukupan broj učesnika u pozorišnim predstavama: 4.512 mladih glumaca i glumica Crne Gore;

Ukupan broj učesnika u pratećim umjetničkim programima: 2.587 mladih umjetnika Crne Gore;

Sveukupno učesnika Festivala od 2007. do 2022. godine: 7.099 mladih umjetnika Crne Gore;

 

Time stvaramo široku bazu za dalji razvoj pozorišne umjetnosti kao dijela opšte kulture Crne Gore.

 

 

   Direktor Festivala,                                                                                  Predsjednica,

mr sci Miodrag Banović,prof.                                                             Leposava Raičević,ecc.

 

 

Bar, 24.05.2023. godine