26.06.2022.
Novosti

Ohridski poetski biser 2022

VII Međunarodna  poetska manifestacijia  ,,Ohridski poetski biser” - 2022:

 

 

Nagrađeni  autori na VII Međunarodnoj  poetskoj  manifestaciji  ,,Ohridski poetski biser” - 2022:

 

Autori iz Makedonije

1. ,,Raspnata meÑ“u haosot” - Daniela Ilijoska

2. ,,Puštija muzikata na pjaf” - Julijana Marinkovik

3. ,,Sebespoznanie” - Nataša Naumoska

4. ,,Iluzija” - Lidija Avramoska

 

Stranski autori

1. ,,Oblačiš kišu” - Labud N. Loncar, Crna Gora

2. ,,Žedne nesanice” - Mirjana Svetozarevic, Srbija

3. ,,Vodi me” - Ademir Ado Halilovic, Bosna i Hercegovina

 

Mladi autori

1. ,,Bi sakala” - Stefanija Petrovska, OOU „Kole Kaninski“ - Bitola,

mentor: Natasa Lozanovska

2. ,,Podari nasmevka” - Irena Bojlevska, POU „Kole Kaninski“ - s. Bukovo, Bitola,

mentor: Natasa Lozanovska

3. ,,PoveÑœe od sè” - Nasevska Tamara, Prilep

 

Najbolji  autor iz dijaspore

1. ,,Kufer" - Naum Trajceski

 

Nagrada za životno delo

1. Ivan Kotev

2. Živko Popovski-Cvetin

3. Violeta Sekovska (posthumno).

 

 

 

Udruženje za književnost i kulturu „Ohridski pesnički biser” – Ohrid