05.04.2024.
Novosti

Park maslina “Studenti Bara” sa osamnaest maslina

 

Novi Park “Maslina djece Bara i Crne Gore”

 

Na kompleksu Sportsko-rekreativni centar”-Bar na Dan studenata 04.04.2024.godine, formirali smo novi Park “Maslina djece Bara i Crne Gore” sa 18  maslina, posvećen studentima Bara.

Fakultet za poslovnu ekonomiju i pravo – Bar, na najljepši način obilježio je 16 godina od osnivanja ovog fakulteta u Baru. Tim povodom FPEP obezbijedio je 16 sadnica maslina da ih zasadimo pored zapadne tribine Stadiona u Baru, a D.O.O. “Sportsko-rekreativni centar” - Bar obezbijedio je još dvije sadnice maslina kojima je kompletiran taj pravac. Dan prije markirali smo tačke za sadnju maslina, bagerom prijatelja obavili smo iskop osnova za sadnju maslina, dopremili smo po jednu vreću prirodnog stajnjaka i po dva držača za svaku sadnicu, a sadnice masline dopremili smo na dan sadnje maslina 04.04.2024.godine.

Parkom maslina “Studenti Bara” sa 18 maslina povećali smo fond Parkova maslina “Djece Bara i Crne Gore” na 150 parkova sa 3.407 maslina. Od toga, na području Opštine Bar formirali smo 77 parkova maslina sa 2.108 maslina, a na područjima primorskih opština i centralne regije Crne Gore formirali smo još 73 parka maslina sa 1.299 maslina.

Ozelenjavanje ovog dijela  centra Bara inicirao je mr sci Miodrag Banović,prof. preko SOFK Opštine Bar od 04.07.1983.godine. Konkretne akcije ozelenjavanja Bara započeli smo prije 40 godina, u toku izgradnje Sportsko-rekreativnog centra – Bar od 1984-1986.godine, koje teku i do ove 2024.godine, a koje su opšte prihvaćene.  Pored sadnje borova, lovorike, Kanarskih palmi, lepezastih palmi, pitomih rogača, bagrema i uređenja Rekreativnog parka “šumice” sa statusom fitnes centra u prirodnom ambijnetu, posebnu pažnju posvetili smo  maslini kao simbolu mira, prijateljstva, dugovječnosti i skladnog suživota u Baru i Crnoj Gori kao multikonfesionalnoj i multikulturalnoj sredini.

Od 16.10.2021.godine kada smo promijenili naziv Parkovi “Mladi maslinjaci djece Bara” u novi naziv  Parkovi “Maslina djece Bara i Crne Gore”, promijenili smo i koncepciju Plana. Formiranje ovih parkova  proširili smo na područjima svih primorskih opština i centralne regije Crne Gore, u dvorištima isntitucija koje rade sa djecom i za djecu i na javnim gradskim površinama: dječiji vrtići, osnovne i srednje škole, fakulteti, Topolica, centar Bara, Bjeliši, Crveni krst Bar i Budva, JZU Bolnica Stari Bar, JZU Dom zdravlja Bar, Ulcinj i Budva, kasarne Vojske Crne Gore u Baru, Golubovcima, Maslinama i Danilovgradu, Kuća maslina-Stari Bar, Stari Grad - Stari Bar, Čeluga, Polje, Brbot, Rena, Mrkojevići, Dobra voda, Kunje, Gorana, Ostros, Šestani, Virpazar, Sutomore, Šušanj, Žukotrlica, obala Šušanj, obala Sutomore, obala Topolica, vjerski objekti pravoslavne, islamske i katoličke vjeroispovjesti u centru Bara, Stari Bar, Sutomore, Ulcinj, Kolomza, Briska Gora, Reževići, Podgorica, Stara Varoš, Cijevna i Tuzi, centralna zona Ulcinja, Vladimir, Štoj, Meterize, Pinješ, Kruče, centralna zona Budve, Paštrovići, Petrovac, Reževići, Radanovići, Tivat, Kotor, Risan, Bijela, Herceg Novi, centralna zona Podgorice, Golubovci - Zeta, Tološi, Klinički centar Crne Gore, Bioče, Zlatica, Masline, Lješanska nahija, Drezga, Stanjevića rupa, Piperi, Spuž, Zagarač, Lazine, Novo selo, Glavica, Slap na Zeti, gradska zona Danilovgrada, Džamija na Cijevni i Opština Tuzi.

U 2023.godini, pored parkova maslina, po istom principu formirali smo i 64 EKO parka “Djece sjevera Crne Gore” sa 1.638 borova kojima smo ozelenili područja opština sjevera Crne Gore, sa proširenjem i na primorsku regiju: Berane, Bijelo Polje, Pljevlja, Mojkovac, Rožaje, Kolašin, Nikšić, Šavnik, Plužine, Andrijevica, Plav, Murino, Velika,  Brezojevice, Kralje, Bukova poljana, Trepča, Zabrđe, Vilusi, Lukovo, Miločani, Rastovac, Rubežići, Grahovo, Kličevo, Ozrinići, Župa Nikšićka, Liverovići, Morakovo, Zagrad, Donje Crkvice, Velimlje, Vidrovan, Šekular, Zoriće, Cetinje, Prekornica, Ljubotinj, Tuzi, Cijevna, Budva-Brajići, Bar, Virpazar, Crmnica-Podgor, Sutorman, Sutomore i Tivat;

Za učešće u masovnim EKO akcijama na ozelenjavanju našeg Bara i naše ekološke države Crne Gore, animirali smo preko 15.000 naših sugrađana svih socio-uzrasnih kategorija stanovništva, svih struktura Bara i Crne Gore,  koji su svojim učešćem dali najveću ocjenu opravdanosti ozelenjavanja Bara i Crne Gore: djeca, vaspitačice i roditelji djece iz predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola, studenti, penzioneri, sportisti, umjetnici, NVO sektor, volonteri Crvenog krsta, izviđači, vjerski poglavari sve tri vjere naroda u Baru i Crnoj Gori, Vojska Crne Gore, zdravstvene institucije, privatna i javna preduzeća, prijatelji sa bagerima, kamionima, cistijernama, mikserima za beton, beton pumpe, vibro-tabač, bravarske i stolarske radionice, posade ratnih brodova država NATO (Amerika, Italija, Grčka, Albanija, Slovenija, Hrvatska i Crna Gora), predsjednici Opštine Bar iz ranijih perioda, ministri, Vlada Crne Gore, Predsjednik Crne Gore i građani Bara i Crne Gore!

Parkove “Maslina djece Bara i Crne Gore” i EKO Parkove “Djece sjevera Crne Gore”, posvetili smo našoj djeci i budućim generacijama našeg Bara i naše ekološke države Crne Gore da budu vječni, kao “Stara maslina” na Mirovici zasađena 225. godine p.n.e. koja traje 2.249 godina, a trajaće još dugo. Time stvaramo prirodno bogatstvo za bolju i ljepšu budućnost naše djece i budućih generacija našeg Bara i naše ekološke države Crne Gore, podižemo nivo kvaliteta EKO-estetskog ambijenta, a samim tim podižemo rejting Bara i Crne Gre kao prestižne turističke destinacije, u cilju daljeg razvoja turizma, kao vodeće privredne grane Crne Gore.

Nakon završetka EKO akcija 04.04.2024.godine, uradili smo Popis 150 Parkova “Maslina djece Bara i Crne Gore” sa 3.407 masline i Popis 64 EKO Parka “Djece sjevera Crne Gore”, sa 1.638 borova.

 

S poštovanjem,

                                                                       Predsjednik,

                                                                       i koordinator masovnih EKO akcija,

mr sci Miodrag Banović,prof.

 

Bar,04.04.2024.godine