22.10.2022.
Novosti

Parkovi “Maslina djece Bara i Crne Gore” - Novi EKO DANI Bara i Crne Gore

 

 

 

U proteklih 22 godine, u periodu od 24. novembra 2.000 do 22. oktobra 2.022. godine, ostvareni su impozantni rezultati u realizaciji ekoloških projekata u masovnim ekološkim akcijama u kojima je učestvovalo preko 11.000 naših sugrađana svih socio-uzrasnih kategorija stanovništva sve tri vjere naroda u Baru i Crnoj Gori, pripadnici Vojske Crne Gore i prijaterllji našeg Bara i naše ekološke države Crne Gore. Pored borova, palmi, lovorike, pitomih rogača i bagrema, koje smo realizovali u Baru, posebnu pažnju posvetili smo maslini kao simbolu mira, prijateljstva, dugovječnosti i skladnog suživota sve tri vjere naroda u Baru i Crnoj Gori. U tom periodu, uz podršku prijatelja, formirali smo 92 Parka “Maslina djece Bara i Crne Gore” sa 1.797 maslina.   

 

U novim EKO danima Bara i Crne Gore, koordinator EKO akcija mr sci Miodrag Banović,prof. od 01.septembra do 11. oktobra 2022.god. obilazio je lokalitete za formiranje novih Parkova “Maslina djece Bara i Crne Gore” na područjima Bara, Ulcinja, Paštrovića, Budve, Glavnog grada i Danilovgrada. U dogovoru sa koleginicama i kolegama, rukovodiocima institucija u čijim dvorištima nastavljamo formiranje Parkova “Maslina djece Bara i Crne Gore”,  došli smo do broja 60 parkova maslina koje realizujemo od 16. septembra do 24. novembra 2022.godine. Formiramo 51 novi park maslina, a u 9 formiranih parkova maslina u Baru obavićemo proširenje parkova i revitalizaciju uništenih maslina.

 

1.     Na području Opštine Bar, formiranje 7 novih parkova maslina, proširenja i revitalizacije u 9 parkova  maslina koje smo formirali u predhodnom periodu;

2.     Na području Opštine Ulcinj, formiranje 12 novih parkova maslina;

3.     Na području Paštrovića i gradske zone Budve, formiranje 12 parkova maslina;

4.     Na području Opštine Danilovgrad, formiranje 9 novih parkova maslina;

5.     Na području Glavnog grada, formiranje 11 novih parkova maslina;

 

Nakon velikog EKO dana Ulcinja, Bara i Podgorice, realizovanog 16. septembra, kada smo u jednom danu formirali 12 parkova maslina na području Opštine Ulcinj, jedan park maslina u Podgorici, a u Baru u 3 već formiran parka maslina obavili proširenja broja maslina i revitalizaciju uništenih maslina, u oktobru 2022. god. nastavili smo intenzivne aktivnosti u Parkovima “Maslina djece Bara i Crne Gore”.

 Obavili smo pripreme za formiranje 3 nova parka maslina u Baru, a za svega 2 dana, u petak i subotu, 21. i 22. oktobra formirali smo 11 parkova maslina: 1 park maslina u Baru, 1 park maslina u  Glavnom gradu i 9 parkova maslina u Danilovgradu, a u Baru revitalizaciju 10 uništenih maslina u jednom parku maslina.

 

U Baru:

a.     Pripremu za Park maslina „TO Bar, JP „ViK“ i PTT“ – Šušanj, za sadnju 15 maslina  i postavljanje 3 klupe za odmor, obavili smo  05. oktobra sa direktoricom Park PTT Bar Milicom Čorović i građanima Šušanja;

b.     Pripremu za Park maslina “JZU Dom zdravlja Bar“, za sadnju 10 maslina, obavili smo sa direktoricom ove zdravsrtvene ustanove Dr Božikom Subašić, u četvrtak 20.oktobra. Predstoji angažovanje bagera za iskop osnova za sadnju, a nakon toga finalne aktivnosti na sadnji maslina;

c.      Pripremu za formiranje Parka maslina  konkatedrale „Sv.Petra Apostola“ – Bar, za sadnju 25 maslina, obavili smo sa don Klemetom iz Barske nadbiskupije, u četrtak 20. oktobra. Barski nadbiskup  monsinjor Rok Đonlešaj, dao je saglasnost za formiranje ovog parka maslina. Novi objekat Rimokatoličke crkve koji se nalazi u centralnoj zoni Bara, ali sa neuređenim dvorištem, podstakli su je mr sci Miodraga Banovića da  pokrene formiranje parka maslina i na ovom prostoru, da se hortikulturno uredi i ovaj dio centra Bara. Pored ostalih parkova maslina, građani Bara formirali su Park maslina „Hram Sv. Jovana Vladimira“ i Park maslina „Islamskog kulturnog centra“. Da se nebi osjećala diskriminacija građana Bara Rimokatoličke vjeroispovjesti, formiraćemo i ovaj park maslina;

1.     Park maslina „EKO poziv za Šušanj i Opštinu Bar“ sa 6 maslina, kao poziv Šušanju i Opštini Bar na ozelenjavanje prostora koji je uništen u velikom šumskom požaru u ljeto 2022. godine, formirali smo u gornjem Šušanju 12. oktobra. Iskop osnova za sadnju, sadnice maslina, prirodni stajnjak, kolčeve i materijal za vezivanje sadnica obezbijedio je koordinator EKO akcija mr sci Miodrag Banović;

2.     Park maslina OŠ „Jugoslavija“, u dvorištu ove škole, novu sadnja 10 maslina, na mjestima na kojima su vandali u januaru 2020. godine uništili mlade masline, obavili smo sa djecom, koleginicama i kolegama, direktoricom  Prof. Slavicom Radević i zamjenikom direktorice Prof. Arslanom Šabotićem, u petak 21.oktobra od 8,00 sati,

 

U Glavnom gradu:

1.     Park maslina „Manastira Svete trojice“ na Maslinovoj gori u Piperima sa 50 maslina, formirali smo sa sveštenikom Vladimirom Milunovićem i prijateljima u suboru 22. oktobra. Mr sci Miodrag Banović dopremio je 46 sadnica maslina, od kojih je u prvoj turi dopremio 29 maslina 19.maja, kada smo oblikovali ovaj park maslina, a 22. oktobra još 17 maslina, jer ih je do tog perioda toliko preuzeto za druge parkove. Prijatelji su obezbijedili još 21 sadnicu maslina, bager za iskop osnova za sadnju, prirodni stajnjak i humus za oplemnianje osnova za sadnju maslina.  

U Danilovgradu:

U petak 21. oktobra  formirali smo 3 nova parka maslina:

1.    Park maslina OŠ „Njegoš“ – Spuž, Danilovgrad,   sadnja 5 maslina, direktorica  Tatjana Jokić;

2.    Park maslina OŠ „Njegoš“ – PO „Novo selo“, sadnja 3    masline;

3.     Park maslina OŠ „Milosav Koljenšić“, Slap na Zeti, Danilovgrad,sadnja 7 maslina, direktror Aleksandar Katnić;

      U subotu 22. oktobra fromirali smo još 6 parkova maslina:

4.    Park maslina OŠ „Blažo Mraković“ – Donji Zagarač,    Danilovgrad, sadnja 5 maslina, direktor Radovan Ristć;

5.    Park maslina OŠ „Vuko Jovović“ – Danilovgrad, sadnja 5 maslina, direktorica Mirjana Keković;

6.    Park maslina OŠ „Vuko Jovović“ – PO “Marko Lakić”- Ždrebaonik - Danilovgrad, sadnja 3 masline;

7.    Park maslina OŠ „Vuko Jovović“ – PO “Vlajko Brajović” – Lazine - Danilovgrad, sadnja 3 masline;

8.    Park maslina OŠ „Vuko Jovović“ – PO “Miladin Perović”- Donje selo, Danilovgrad, sadnja 3 masline;

9.   Park maslina Gimnazije "Petar I Petrović Njegoš" – Danilovgrad, Sadnju 5 maslina, direktor Miloje Aranitović, prof. biologije Željko Vujović;

Na područjima Bara, Glavnog grada, Paštrovića i gradske zone Budve, nastavljamo formiranje parkova maslina, koje će teći do 24. novembra;

 

Predsjednik i koordinator EKO akcija,

mr sci Miodrag Banović,prof.

Bar - Glavni grad – Danilovgrad, 21. - 22.10.2022.godine