08.05.2022.
Novosti

Poziv na Eko akciju “Dan pobjede nad vandalima koji su uništavali maslinjake djece Bara”

 

 

Poziv na EKO akciju “Dan pobjede nad vandalima

koji su uništavali maslinjake djece Bara”

 

Ponedjeljak 9. maj 2022. godine od 8 - 12,00 sati

 

1. JZU “Opšta bolnica”, Stari Bar, od 8,00 sati;

2. JU Gimnazija „Niko Rolović“ – Bar, od 9,00 sati;

3. Sportsko-rekreativni centar Bar, od 10,00 sati;

4. PPU „Bajka“, Bar, od 11,00 sati;

5. OŠ „Jovan Tomašević“ – Virpazar, od 12,00 sati;

 

Poštovani prijatelji našeg Bara i naše ekološke države Crne Gore, pozivamo vas na EKO akciju “Dan pobjede nad vandalima koji su uništavali maslinjake djece Bara”. Ovom akcijom revitalizujemo uništene masline u  5 Parkova “Maslinjaka djece Bara i Crne Gore” na području Opštine Bar:

 

1.     Park maslina JZU “Opšta bolnica”-Bar, 158 maslina - Stari Bar. Ovom parku pripada 84 velika stabla maslina koja su zasadili naši preci, a od 25.11.2021. do 9. 05. 2022.godine, proširujemo ovaj park sa 74 nove mlade sadnice maslina. Revitalizaciju jedne uništene masline i proširivanje ovof parka sadnjom još dvije nove masline obavićemo 09.05.2022.godine od 8,00 sati;

 

2.     Park maslina Gimnazije „Niko Rolović“, 4 masline - Bar, , formirali smo 29.10.2019.godine: broj 1. Gimnazija "N.Rolović"; broj 2. Ekonomsko-ugostiteljska  škola; broj 3. ŠOMO „P.P.Njegoš“ i broj 4. OSI „Čarli“. Uništena je maslina broj 2. EUŠ, koju ćemo obnoviti 9. maja 2022. godine u 9,00 sati.

 

3.     Drvored “Đačkih maslina”, 29 maslina - kompleks Sportsko-rekreativni centar Bar, formirali smo 16.novembra 2016.godine. Prvu revitalizaciju - ponovnu sadnju 15 uništenih maslina obavili smo u EKO danu Opštine Bar 21.11.2017.godine. Drugu revitalizaciju obavili smo 25.12.2020.godine. Treću revitalizaciju – četvrtu sadnju, počeli smo 22.aprila 2022.godine, povodom “Međunarodnog dana planete Zemlje”. Angažovali smo bager prijatelja Vučetića kojim smo izvršili iskop osnova za novu sadnju maslina na mjestima uništenih maslina. U EKO akciji, “Dan pobjede nad vandalima koji su uništavali maslinjake djece Bara”, 09.maja 2022.godine od 10,00 sati, obnavljamo sadnju sa 8 novih mladih sadnica maslina: broj 8. PPU „Svetionik“, AS „Stefan“ i utoprevoznici Bibezić i Vukmanović; broj 12. OŠ „Blažo Jokov Orlandić“, MZ „Bar I“ i Kompanija „Okov“; broj 13. OŠ „Bratstvo-jedinstvo“, MZ „Šestani“ i Robna kuća „2.decembar“; broj 17.OŠ „Kekec“, MZ „Sutomore“ i NVO „Novo i ljepše Sutomore“; broj 18.OŠ „Meksiko“, MZ „Bar 2“ i TP „Cerovo“;  broj 21. Muzička škola  „P.P. Njegoš“, PZU „Masoničić“ i IO „24.novembar“; broj 22. Srednja stručna škola Bar i Vrtni centar „ Prima vista“;  broj 29. Zaslužni građani Bara, Rajko Nikezić, Miki Raičević i Vesko Leković. U drugoj polovini 2021. i početkom 2022. godine, prvih 7 maslina  uništili su vandali sa niskim stepenom ekološke svijesti, a maslina broj 29 uništena je nabacivanjem otpadnog materijala preko ove masline prilikom rekonstrucije sintetičke podloge PFT SRC Bar.

 

4.     Park maslina PPU „Bajka“, 11 maslina, Topolica, Bar, formirali smo 2019. i 2021.godne. Revitalizaciju uništene masline obavićemo 9. maja 2022. godine sa početkom u 11,00 sati.

 

5.     Park maslina OŠ „Jovan Tomašević“ - Virpazar, 3 masline, formirali smo povodom Dana Opštine Bar 24.11.2019.godine. Revitalizaciju 2 uništene masline obavićemo 9. maja 2022. godine sa početkom u 12,00 sati.

 

Vjerujemo da smo podigli nivo ekološke svijesti do kritične tačke i da se više neće dešavati uništavanje mladih maslinjaka naše djece!!!

 

Novi Parkovi „Maslinjaka djece Bara i Crne Gore” za područje Opštine Bar, u projekciji za 2022.godinu, koje smo formirali od 05. februara do 17. aprila 2022.godine:

1.     EKO park OO “Crveni krst”, Bar, 3 masline i prošireni EKO park;

2.     Park maslina JPU “V.I.M.”, V.J. “Mala sirena”-Sutomore”, 16 maslina;

3.     Park maslina “Kuća maslina”- Bar, 4 masline, umjesto „Kuće borova“ ?  

Od 05.juna “Svjetskog dana zaštite životne sredine”, 20. septembra 31. “Dana ekološke države Crne Gore” do 24. novembra “Dana Opštine  Bar”, nastavljamo inicijativu koja traje više godina, da formiramo nove parkove maslinjaka za područje Opštine Bar:

4.     Park maslina OŠ „Jugoslavija“, 23 masline, revitalizacija 10 maslina, Bar;

5.     Park maslina „Djece Topolice“–Gimnazija „N.Rolović“, 50 maslina, Bar;

6.     Park maslina “Konkatedrala Sv.Petra Apostola”, 30 maslina, Bar;

7.     Park maslina “Starobarska pjaca”, 5 maslina, Stari Bar;

8.     Park maslina „Plaža Šušanj“, 50 maslina, Šušanj, Bar;

9.     Park maslina „Sportista Bara“,150 maslina, pored S.Dvorane „Topolica“;

10.   Park maslina „TO Bar, ViK i PTT“, 20 maslina, Šušanj,Bar;

11.   Park maslina “5 kružnih tokova Bara”, 17 maslina, Bar,

Napomena: Park maslina “5 kružnih tokova Bara”, 17 maslina, Bar, isključili smo iz projekcije organizacionih aktivnosti, jer su taj dio preuzeli Opština Bara i JP “KD” – Bar  2019. godine. Sa velikim zadovoljstvom isključićemo iz projekcije organizaciju formiranja i ostalih novih Parkova “Maslinjaka djece Bara i Crne Gore”, kada ih prihvate druge institucije, koje uspijemo da podstaknemo  da prihvate formiranje novih parkova i održavanje već formiranih Parkova “Maslinjaka djece Bara i Crne Gore”! Novi parkovi maslinjaka za 2022. godinu su pozitivna posledica već formiranih parkova maslina, “Kanarskih” i lepezastih palmi, borova, lovorike, pitomih rogača i bagrema.

U proteklih 22 godine, od 24.novembra 2000. do 09. maja 2022.godine, u masovnim ekološkim akcijama, sa preko 9.000 naših sugrađana svih socio-uzrasnih kategorija stanovništva, formirali smo 50 Parkova „Maslinjaka djece Bara i Crne Gore” u kojima je 1.281  maslina. Od toga, 44 parka sa 1.166 maslina je na području Opštine Bar, u dvorištima institucija koje rade sa djecom i za djecu: vrtići, osnovne i srednje škole, fakulteti, Crveni krst, Hram „Svetog Jovana Vladimira”, Islamski kulturni centar, Dnevni centar „Adria” za osobe sa smetnjama u razvoju, Mornarica Vojske Crne Gore, „Adrion liveks-19” za 6 država NATO učesnica ovog programa u Baru 2019.godine, JZU „Opšta bolnica Bar” i „Kuća maslina” u Starom Baru. Zatim, u 2021. godini formirali smo još 6 parkova sa 115 maslina na širem području Crne Gore, u dvorištima škola i vrtića  u centralnoj zoni Podgorice, Piperima, Drezgi, Danilovgradu i Lješanskoj nahiji.

Parkove “Maslinjaka djece Bara i Crne Gore” posvetili smo našoj djeci i budućim generacijama,  da budu vječni kao “Stara maslina” na Mirovici zasađena 225. godine p.n.e. koja traje 2247 godina, a trajaće i dalje. Zahvaljujemo se svima koji su na bilo koji način dali doprinos da stvaramo novo prirodno bogatsvo našoj djeci i budućim generacijama našeg Bara i naše ekološke države Crne Gore.            

S poštovanjem,                                                                 

Koordinator EKo akcija,

mr sci Miodrag Banović,prof.