25.06.2020.
Novosti

Prevencije protiv nove ekološke katastrofe na 26 lokaliteta maslina na području Opštine Bar

 

PRIJATELJIMA MLADIH MASLINJAKA DJECE BARA
Strateški EKO plan „Obale Bara”, 2000-2020.
Prevencije protiv nove ekološke katastrofe na 26 lokaliteta maslina na
području Opštine Bar

Poštovani prijatelji MLADIH MASLINJAKA DJECE BARA,


Strateški EKO plan „Obale Bara”, 2000-2020. realizujemo kroz
operativni inicijalni klaster projekat „Ekološko uređenje priobalnog
pojasa Opštine Bar”, koji teče već 20 godina, od 24.novembra 2000.
godine, u 38 projekata, sa idejom da se završi  24. novembra 2020.
godine.

Dio ovog plana su i MLADI MASLINJACI DJECE BARA koje smo realizovali na
26 lokaliteta od jubilarne 2016. do 2019.godine. Ukupno je zasađeno 300
mladih sadnica maslina:  u prva 4 projekta u centralnoj zoni Bara, od
2016. do 2019. godine zasadili smo 131 sadnicu, a u 22 odvojena projekta
„Školske masline Bara”, koje smo realizovali u 2019.godini,
zasadili smo još 169 maslina u dvorištima svih škola i vrtića na
području Opštine Bar, DC „Adria”, Crvenog krsta Bar i kasarni
Mornarice vojske Crne Gore.

I pored toga što COVID 19 blokira razvojne projekte, ne može nas
blokirati i zaustaviti u projektima MLADIH MASLINJAKA DJECE BARA, koje
realizujemo za našu djecu i buduće generacije.

Navedenim aktivnostima sačuvaćemo svih 26 lokaliteta MLADIH
MASLINJAKA DJECE BARA namijenjenih djeci Bara i budućim generacijama i
djelovaćemo protiv nove ekološke katastrofe.

Vjerujemo da ćemo se svi zajedno, u skladu sa svojim mogućnostima,
angažovati za bolju budućnost našeg Bara i naše ekološke države
Crne Gore i da ćemo se nesebično zalagati da stvorimo pretpostavke da
MLADI MASLINJACI DJECE BARA uređeni na 26 prostornih cjelina na
području Opštine Bar posvećeni našoj djeci i budućim generacijama,
budu vječni, kao „Stara maslina„ na Mirovici koja traje već 2244
godine.

U ime preko 8.000 naših sugrađana svih socio-uzrasnih kategorija
stanovništva učesnika u ekološkim akcijama na realizaciji Strateškog
EKO plana OBALE BARA, 2000-2020. zajedno sa građanima Bara, zahtijevamo
da se ovi projekti uvrste u Strateški plan razvoja Opštine Bar od
2020.do 2025. godine, da se time definitivno eliminišu problemi dalje
nadgradnje ovih projekata i njihovo održavanje, a posebno održavanje
mladih maslinjaka posvećenih djeci Bara i budućim generacijama. Ovim
projektima doprinosimo zaštiti i unapređenju životne sredine,
podizanju nivoa ekološke svijesti građana, uređenju eko-estetskog
ambijenta priobalnog pojasa Opštine Bara uz morsku obalu i doprinosimo
podizanju rejtinga Bara kao prestižne turističke destinacije.

Zahvaljujemo se svim učesnicima u masovnim ekološkim akcijama na
realizaciji ovih aktivnosti, razumijevanju i prihvatanju kooperativnosti
nadležnih institucija sa građanima Bara za doprinos zaštiti i
unapređenju životne sredine za bolju budućnost našeg  Bara i naše
ekološke države Crne Gore!

SREĆNO U BOLJU BUDUĆNOST!


INFO sport CG - Bar
Predsjednik,
mr Miodrag Banović,prof.
Bar, Anta Đedovića 11

Mob: +382/69/234-543; +382/68/400-204;
PIB: 02348543; ž.r. 510-7207-50
e-mail: infosport@t-com.me