21.07.2023.
Novosti

Raspisan Javni poziv za raspodjelu sredstava za valorizaciju kulturne baštine

 

 

Turistička organizacija (TO) Bar raspisala je Javni poziv za učešće u postupku raspodjele sredstava za realizaciju projekata valorizacije kulturne baštine, koji se odnose na arheološka istraživanja, konzervatorske i restauratorske radove, rekonstrukciju i promociju kulturnih dobara na teritoriji opštine Bar.

Predmet Javnog poziva je dodjela finansijskih sredstava TO za pokrivanje troškova ili dijela troškova za realizaciju projekata.

TO Bar je ovim pozivom opredijelila 41.880 eura.

-Cilj Javnog poziva je unaprjeđenje turističke ponude opštine Bar kroz projekte koji će doprinijeti valorizaciji kulturne baštine.

Ovim putem pozivamo sve zaintresovane da se odazovu Javnom pozivu i daju svoj doprinos u unaprijeđenju Bara kao turističke destinacije.

Pravo podnošenja zahtjeva imaju javne ustanove, NVO i druga pravna lica.

Javni poziv je otvoren 45 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama Pobjeda i na zvaničnoj web stranici Turističke organizacije Bar (www.bar.travel)