09.06.2024.
Novosti

Rekreativni park “Šumice”

 

Projekat Rekreativni park „Šumice“ – Bar, uradio je mr sci Miodrag Banović,prof. preko NVO „INFO sport CG“ –Bar, u septembru 2000.godine, dok je obavljao dužnost načelnika za sport u Opštini Bar. Inicijalni naziv ovog projekta bio je EKO park „Oaza“ – Bar, koji je kasnije promijenio u aktuelni naziv. Narednog mjeseca, kada je sa ovim projektom upoznao glavnog urbanistu Opštine Bar inž.arh.mr. Branimira Lekovića,  od koga je dobio je poražavajuće informacije, da je SO Opštine Bar usvojila plan, da će na tom prostoru da se gradi neki hotel od 240 mjesta i da će da se posječe borova šuma. Sa svojom velikom energijom suprostavio se Opštini Bar i planerima tog prostora. Prvo je pošao kod predsjednika Opštine Bar mr Borislava Lalevića i energično reagovao sa pitanjem: „čije su to sulude ideje da se posječe borova šuma pored mora, da neko napravi hotel, ogradi ga bodljikavom žicom i da mi građani i naša djece nikada više ne možemo prići ovom dijelu plažnog prostora Bara. Nećete ga napraviti, dići ću vam pola Bara na noge, a podržaće me cijeli Bar“. Tada mu je odgovorio predsjednik Opštine Bar: „plan je već napravlje i usvojen i to je već gotova stvar, a šta bi ti tu napravio“. Dobio je odgovor: „evo ovo“ i pokazao mu plan uređenja ovog prostora. Tada je odgovorio predsjednik Opštine Bar: „o, pa ovo se meni sviđa, ajde sada pođi u Sekretarijat za investicije kod Branka Vešovića i upoznaj ga sa ovim“, što je i radio. Branko Vešović je rekao da je on tu nemoćan i da pođe kod planera inž.arh. Danila Miloševića, koji radio ovaj plan. Zatim je pošao kod planera i rekao mu: „cijepaj taj plan ili ću ti ja pocijepati plan“, a planer je odgovorio da proda ovaj plan i da zaboravi na njega, na šta je dobio odgovor: „mr sci Miodraga Banovića,prof. ne može niko da kupi niti će da proda nešto što je od opšteg interesa za našu djecu, naš Bar i našu Crnu Goru“.

 Nakon toga, mr sci Miodrag Banović,prof. pošao je kod komandanta kasarne VCG u Baru majora Tamburića, sa kojima je imao dobru saradnju u svim manifestacijama koje je organizovao mr sci Miodrag Banović,prof. i tražio pomoć vojske za uređenje trim staze koju je već trasirao. Dobio je pozitivan odgovor, angažovao je 200 vojnika iz kasarne u Baru, a pridužili su se i građani Bara.  U roku od 10 dana, raskrčili smo ostatke polomljenih i rasušenih borova, raskopali krupnu kamenu granulaciju sa trase trim staze i na Dan Opštine Bar, 24. novembra 2000.godine, završili smo trim stazu i predali je građanima Bara. Od tada, ušli su građani Bara u ovaj park, koji se koristi svaki dan po cijeli dan, a samim tim elimisali smo plan sječe borove šume u ovom parku i gradnju hotela na tom prostoru.

 

U 2002.godini, mr sci Miodrag Banović,prof. preko NVO „INFO sport CG“ – Bar, dok je obavljao dužnost direktora JP „Sportsko-rekreativni centar“ – Bar, uradio je projekte, organizovao izradu i montažu 28 elemenata opreme za opštefizičku pripremu sportista, rekreaciju građana i školu u prirodi. Na Dan Opštine Bar 24. novembra 2002.godine ozvaničio je formiranje Rekreativnog parka „Šumice“ sa statusom fitnes centra u prirodnom ambijentu, koji se koristi svaki dan po cijeli dan, uz mogućnost proširivanja sadržaja.

U 2014. godini organizovao je rekonstrukciju trim staze i sanaciju postojeće opreme. Prijatelj Vesko Leković, iz kamenoloma Haj-Nehaj u Sutomoru, poklonio je 100 kubika pijeska kojim smo nasuli trim stazu. Pored toga, uradio je projekte za novi blok-sistem sprava, organizovao izradu i montažu sa garancijom kvaliteta za narednih 50 godina. Ovi radovi realizovani su od 09. marta do 05.juna 2014.godine.

Svake godine, bagerima prijatelja organizovao je krčenje rasušenih i polomljenih borova, a od 21.novembra 2017. do 15.aprila 2018.godine, u  Rekreativnom parku „Šumice“ i Parku borova „Obala Šušanj“ organizovao je sadnju 340 borova, koje je dopremio iz rasadnika u Trebaljevu. Na žalost, nadležni iz JP „KD“, sektora „Zelenilo“, u sušnom vrelom ljetu 2018.godine nisu htjeli da ih navodnjavaju uz obraloženje: „nismo ih mi sadili“. Posledice: toga ljeta rasušeno je 333 bora.

 

Projektom je predviđeno uvođenje rasvjete duž cijele trim staze, čime će se elimisati doba dana kao limitirajući faktor korišćenja ovih sadržaja. Pored toga, predviđeno je i dovođenje vode kao elementarna humana potreba svih korisnika ovih sadržaja i izrada hidranta za vodu za navodnjavanje mladih zasada borova. Ovaj problem je naročito izražen od 2020.godine kada je svijet zahvatila pandemija COVID -19. Od 2016. godine, zahtijevao je od JP „Vodovod i kanalizacija“ kada je direktor bio Zdravko Gvozdenović, da dovedu vodu kao njihovu donaciju, što je bilo i prihvaćeno. Trebalo je jedino predsjednik Opštine Bar da im napiše samo jednu rečenicu, da je saglasan da se dovede gradska česma u RP „Šumice“. Pošto te jedne rečenice još uvjek nema, nema ni vode u RP „Šumice“, a nadamo se da će ipak doći voda i da će se osvijetlit RP „Šumice“.

 

Opština Bar nije učestvovala u troškovima uređenja ovog prostora koje je obezbjeđivao mr sci Miodrag Banović,prof. preko NVO „INFO sport CG“ – Bar,  ali je u 2022. godini prihvatila projekat za proširenjen sadržaja RP „Šumice“. Bez konsultacije autora projekta, kupili su u Mađarskoj sprave za 43.000 € i angažovali neko preduzeće za montažu, koji su počeli 29. aprila 2022.godine. Kada je mr sci Miodrag Banović,prof. čuo da će početi montažu tih sprava, pošao je u RP „Šumice“ oko 15,00 sati i na licu mjesta zatekao veliki zločin. Posječen je blok sistem sprava koje smo uradili i montirali 2014. godine: tri sistema vratila, dva sistema razboja, baterija kosih klupa sa promjenov visine nagiba koja se koristila i kao učionica za školu u prirodi i posebna univerzalna singl klupa kao uzorak za izradu još 10 takvih klupa za odmor i za vježbanje, koje smo trebali da rasporedimo duž trim staze. Tada je ušao u veliku i žestoku raspravu sa izvođačima radova, a oni su se pravdali da znaju da je mr sci Miodrag Banović,prof. uradio te sprave, ali njima su naredili iz Opštine Bar da te sprave posjeku i da na tom mjestu montiraju nove.

 

 

Opština Bar nije učestvovala u troškovima uređenja ovog prostora koje je obezbjeđivao mr sci Miodrag Banović,prof. preko NVO „INFO sport CG“ – Bar,  ali je u 2022. godini prihvatila inicijative za proširenjen sadržaja RP „Šumice“. Bez konsultacije autora projekta, kupili su u Mađarskoj sprave za 43.000 € i angažovali neko preduzeće za montažu, koji su počeli 29. aprila 2022.godine. Kada je mr sci Miodrag Banović,prof. čuo da će početi montažu tih sprava, pošao je u RP „Šumice“ oko 15,00 sati i na licu mjesta zatekao veliki zločin. Posječen je blok sistem sprava koje smo uradili i montirali 2014. godine: tri sistema vratila, dva sistema razboja, baterija kosih klupa sa promjenov visine nagiba koja se koristila i kao učionica za školu u prirodi i posebna univerzalna singl klupa kao uzorak za izradu još 10 takvih klupa za odmor i za vježbanje, koje smo trebali da rasporedimo duž trim staze. Tada je ušao u veliku i žestoku raspravu sa izvođačima radova, a oni su se pravdali da znaju da je mr sci Miodrag Banović,prof. uradio te sprave, ali njima su naredili iz Opštine Bar da te sprave posjeku i da na tom mjestu montiraju nove.

 

Autor projekta RP „Šumice“ mr sci Miodrag Banović,prof. više puta je naglašavo da RP „Šumice“ Opština Bar treba da preda D.O.O. „Sportsko-rekreativni centar“ – Bar za proširivanje sportsko-rekreativnih aktivnosti u prirodnom ambijentu, održavanje i proširivanje sadržaja  u RP „Šumice“, koje treba da obuhvati:   

1.     Uraditi još 10 singl univerzalnih klupa za odmor i vježbanje,

2.     Uraditi brvnaru sa bifeom i dječijom igraonicom,

3.     Uraditi kamerni amfiteatar za školu u prirodi,

4.     Uraditi fontanu pored kamernog amfitetra,

5.     Uraditi tuševe na plaži pored “Šumice”,

6.     Uvesti rasvjetu u EKO parku “OAZA”,

7.     Dovesti vodu u EKO parku “OAZA”,

8.     Uraditi dječiji poligon,

9.     Uraditi teren za basket,

10. Uraditi teren za socer beach,

11. Uraditi teren za beach volley,

12. Uraditi instruktivno-informativne panoe pored sprava za vježbanje sa uputstvima za samokontrolu dozvoljenog fizičkog  opterećenja,

13. Uraditi pistu za boćanje,

14. Uraditi sadržaje za mini golf,

15. Podmlađivanje borove šume,

16. Sadnja palmi na prostoru između Šumice i plaže,

17. Regulisati korito ušća rijeke “Željeznice”…

 

Konačno, od 03.do 09.juna 2024.godine, D.O.O. “Sportsko-rekreativni centar” – Bar, zahvaljujući preduzimljivom direktoru Božu Jankoviću, ušao je u RP “Šumice” i preduzeo neophodne aktivnosti: sanacija postojeće opreme i trim staze, ekološko uređenje ovog prostora i podmlađivanje borove šume, u prvom turnusu 05.juna na Svjetski dan životne sredine zasađeno je 20 mladih sadnica borova, a 09.juna 2024. godine, u saradnji sa NVO “Zeleni talas”, zasadili smo još 12 mladih sadnica borova.

 

Autor projekta RP „Šumice“, predao je RP „Šumice“ D.O.O. SRC - Bar

 

Predsjednik i autor projekta,                                                                                                        

mr sci Miodrag Banović,prof.

Bar, 09.06.2024. godine