29.06.2023.
Novosti

Turistička ponuda Bara predstavljena na promotivnom događaju u Krakovu

 

Saopštenje za javnost

Turistička organizacija Bar je predstavila turističku ponudu na promotivnom događaju u Karkovu koji je održan za vrijeme trajanja Evropskih igara. Promotivni događaj je imao za cilj upoznavanje medija i turoperatora sa novitetima u ponudi, kao i predstavljanje svih turističkih potencijala koji krase grad pod Rumijom.

Imajući u vidu značaj poljskog emitivnog tržišta, Turistička organizacija Bar nastoji da bude prisutna na istom i da na najbolji način predstavi ponudu destinacije, kako putem nastupa na sajmovima, tako i putem B2B radionica. 

Jedan od osnovnih preduslova za povećanje broja gostiju, odnosi se i na dobru avio povezanost. Ove godine avio sabraćaj se odvija posredstvom tri avio kompanije, a interesovanje koje vlada za našu destinaciju predstavlja pozitivan input za turističku sezonu.

Pored ovog događaja TO Bar je ugostila turoperatore iz Poljske i nastupila zajedno sa brojnim predstavnicima turističke privrede grada na sajmu turizma u Varšavi.

Turistička organizacija Bar je nastupila zajedno sa NTO Crne Gore, LTO Podgorica i turističkom agencijom ,,Next travel" iz Bara.

 

STRUČNA SLUŽBA TURISTIČKE ORGANIZACIJE BAR