08.06.2021.
Novosti

Uručeni časopisi Nekazano - JU Srednja ekonomska ugostiteljska škola u Baru

 

 

Danas je u biblioteci JU Srednja ekonomsko ugostiteljska škola, u Baru, održana mala svečana primopredaja časopisa „Nekazano“ Br.8 – specijalno izdanje za SEUŠ. U časopisu su zastupljeni radovi učenika i nastavnog kadra SEUŠ. Tom prilikom skromno, kako nalažu epidemiološke prilike a u srdačnoj i prijateljskoj atmosferi govoreno je o dosadašnjoj i budućoj saradnji udruženja Nekazano i SEUŠ.

Na toj maloj svečanosti , kojoj su prisustvovali Tijana Vukčević, direktorica i profesorice Valentina Drobnjak i Ivana Kecojević, Labud Lončar predsjednik udruženja  Nekazano i Stevan Stijović – tehnički urednik u Nekazanom, uručena je Zahvalnica ispred SEUŠ  Labudu Lončaru za plodnu saradnju i afirmaciju mladih talenata na polju umjetnosti.

Lončar se tom prilikom zahvalio i istakao da je jedan od prioriteta u radu udruženja Nekazano rad sa mladim stvaraocima i njihova afirmacija u svijetu umjetnosti, prije svega književnosti, slikarstvu i fotografiji. „Ovim brojem željeli smo dokazati da su učenici sami sposobni stvarati i objavljivati. U ovom broju njihovi radovi kao što su pjesme, priče, crteži i fotografije dovoljno goovore sami za sebe i potvrđuju njihovu sposobnost za samostalan rad.“ – zaključio je Lončar.

U daljem radu zajednički su došli do zaključka o  potrebi dalje saradnje, u idućoj školskoj godini planirali su još jedan veći i sadržajniji broj časopisa namijenjen za učenike, mlade stvaraoce, kao i njihove nastavnike.

I ovom prilikom su se zahvalili Michael Dudleyu, haiđinu iz Kanade koji je posredstvom Nekazano omogućio novčana sredstva za štampanje ovog čaopisa namijenjenog učenicima, i poželjeli mu sreću u njegovom putovanju po Svijetu, ma gdje se on u ovom trenutku sada nalazio.