04.06.2023.
Novosti

XVII Festival Majski susreti slavjanskih stvaralaca „Sveto slovo“ Burgas 2023

 

XVII Festival Majski susreti slavjanskih stvaralaca „Sveto slovo“ održan je u Burgasu. Bugarska. Or­ga­ni­za­to­ri ove ma­ni­fe­sta­ci­je su, iz­me­đu osta­lih, Op­šti­na Bu­r­gas, Slo­ven­sko dru­štvo, Bi­bli­o­te­ka „Lju­ben Ka­ra­ve­lov” i Sa­vez pi­sa­ca Bu­gar­ske. Odgovorne za sprovođenje i uspješnu realizaciju  festivala su pjesnikinje Roza Bojanova, Natalija Nedeljkova i Vili Koleva. Predstavnik grada Bara tj. Crne Gore na ovim susretima bio je Labud N. Lončar, književnik i predsjednik Međunarodnog udruženja književnih stvaralaca i umjetnika Nekazano, čiji su radovi ranije već prevođeni i objavljivani, na bugarskom jeziku.

„I pored dugog puta do Burgasa ne mogu da sakrijem oduševljenje ovum susretima. Sveto Slovo je izuzetno osmišljen festival ujedno i kulturno - turistički promoter Burgasa a sve začinjeno poetskim kazivanjem tj. poetskim doživljajem  obiđenih destinacija. Meni su se posebno dopale destinacije Ostvro Sv. Anastasije, sa crkvom,  i Ciganski zaliv a do kojih smo krstarili brodom. Za njima ne zaostaju u mjestu Nesebari Crkva Sv. Jovana krstitelja, istorijsko mjesto, Aqua calida – Termopolis, gdje smo uz 3D projekciju upoznati sa istorijom te banje. Obišli smo i čarobnu planinu Strandži. U mjesti Begliktaš razgledali smo misteriozne stijene i upoznali se sa legendama o njima. Imali smo i bliske susrete sa zmijama koje je lijepo vrijeme izmamilo vani. Treba napomenuti da smo na ta mjesta išli veIikim luksuznim autobusima, čak do čestrdeset kilometara udaljenih od hotela Bulaira u kojem smo bili smješteni.  

O svemu obiđenom i doživljenom morali smo napisati pjesmi i ja ponosno kažem da sam briljirao pjesmom o Ciganskom zalivu a to su potvrdili i svi ostali učesnici. Svi radovi sa ovih susreta bit će objavljeni u zajedničkoj knjizi. Ipak, najvažnije od svega je činjenica da smo upoznali dosta pjesnika i pjesnikinja koje ranije nijesmo znali ili smo samo o njima čuli. Prisustvovali smo i promociji tj. predstvljanju stvaralaštva briljantnog Saška Naseva piscem i producerom koji je Direktor Kulturno – informativnog centra Republike Sjeverne Makedonije, sa sjedištem u Sofiji. Posebno bih napomenuo da sam u povratku za Bar a na njegov poziv posjetio sjedište Kulturno – informativnog centra Sjeverne Makedonije u Sofiji i imao izuzetno važan i plodan radni sastanak. Mogao bih o ovom izuzetnom doživljaju pričati danima ali za sada bih samo rekao da sam izuzetno zadovoljan a posebno što će naši domaćini iz Burgasa biti naši gosti u Baru. Gradu pobratimu. Naravno posebno hvala za Rozu, Nataliju i Vili. O nekim  stvarima i dogovorenim planovima drugi put.“ – riječi su Lončara.

Pored već pomenutih, gosti na ovim susretima bili su i Kristina Nikolovska iz Republike Sjeverna Makedonija, Safeta Osmičić, iz Holandije a porijeklom iz Bosne i Hercegovine, Elena Petrova iz Holandije a porijeklom iz Bugarske, Ana Bagrina iz Ukrajine, Tatjana Jotova, Emilija Avginova, Konstantin Koradov, Mina Krsteva, Milka Ivanova, Roza Maksimova i Aksinija Mihailova iz Bugaraske.