22.02.2023.
Novosti

XXXIX MEĐUNARODNI FESTIVAL „SARAJEVSKA ZIMA“

 

XXXIX MEĐUNARODNI FESTIVAL SARAJEVSKA ZIMA  tradicionalna je kulturno-umjetnička manifestacija koja se održava u glavnom gradu Bosne i Hercegovine.

Sarajevo Winter Festival 2023  će se održati se pod sloganon “ALEA IACTA EST” i predstavlja susret umjetnika iz cijelog svijeta.

Organizator festivala je MEĐUNARODNI CENTAR ZA MIR SARAJEVO.

Programi Festivala održavaju se ne samo u pozorištima, galerijama, muzejima i koncertnim dvoranama u gradu, već i na Olimpijskim planinama, kako tokom Festivala, tako i u sklopu svečanosti otvaranja i zatvaranja.

Festival organizuje prostor za realizaciju programa kao i medijsku promociju umjetnika, organizuje konferencije za štampu i medije i javne sastanke. Festival ne pokriva putne troškove umjetnika ili umjetničkih djela (ATA karnet).

 

*

 

U program SWF 2023, od 27. februara do 8. marta 2023. godine,  uvrštena  je postavka umjetničkih  slika “MEDITERANSKI TRAG”, koju svojim odabranim djelima predstavljaju  crnogorski slikari Muharem Muratović i Milun Lutovac iz Bara.

Muharem Muratović je dobitnik mnogih nagrada i smatraju ga jednim od najboljih crnogorskih slikara. Izlagao je na brojnim samostalnim i kolektivnim izložbama u zemlji i inostranstvu. Pored onih realizovanih u skoro svim gradovima Crne Gore i državama regiona, izdvajaju se i izložbe realizovane u Ankari, Briselu, Nirnbergu, Parizu, Lisabonu…

Milun Lutovac, teoretičar umjetnosti, slikar, angažovan je kao predavač na Univerzitetu Donja Gorica u Podgorici. Aktivno se bavi slikarstvom koje realizuje u domenu nadrealnih, asocijativnih fantazija i lirske apstrakcije. Primarno problemsko pitanje kojim se bavi posvećeno je vječnim sukobima prirodnih fenomena, koji personifikuju čovjeka i njegove unutrašnje konflikte nastale otuđenjem od pravih vrijednosti. Njegovo slikarstvo posvećeno je magijskom prostoru Mediterana… Samostalne izložbe: Tuzla („Zavjera igre”), Bar („Tajno lice knjige”, „Mediterranean Sundance”), Podgorica („Deus ex Machina”), Tivat („Human Migration”), Petrovac („Halellujah”).

           

*

 

Internacionalni festival  Sarajevo „Sarajevska zima“ tradicionalno je art središte umjetnika i građana svijeta. Festival je  osnovan 1983. i prvi put održan od 21. 12. 1984. do 6. 4. 1985. godine. Prvo sjedište festivala „Sarajevska zima“ bila je Austrijska kuća.

Tokom 1.812 festivalskih dana „Sarajevska zima“ (SWF) realizirala je 4.639 programa sa  5.370 učesnika iz zemlje i svijeta.

Festival „Sarajevska zima“ svoje djelovanje  ostvaruje  bez prekida od 1984. i postao je simbolom života, slobode, stvaralaštva i mjestom susreta različitih kultura i civilizacija svijeta.

Zajedno s Međunarodnim centrom za mir (IPC), festival „Sarajevska zima“ bio je organizator i inicijator projekta Sarajevo, kulturni centar Evrope od 21. Decembra 1993. do 21. marta 1994. godine,  u periodu između dva ECC kulturna grada Evrope (Antwerpena '93 i Lisabona '94). Ovaj jedinstveni projekt podržalo je 11.000  umjetnika  i intelektualaca  iz cijelog svijeta, kao i najznačajnije institucije Evrope te Festival Avignon. U tom periodu IPC i „Sarajevska zima“, u saradnji s kulturnim centrima, muzejima i festivalima, organizirali su u više od 100 gradova predstave, izložbe, koncerte i debate na svim kontinentima svijeta.

IPC/SWF je organizator UNESCO-vog projekta Corridor de la Liberté 1994. IPC i SWF učestvovali su na Prvoj konferenciji OUN-a o ljudskim pravima i slobodama i autori su Deklaracije NVO-a o ugroženim pravima i slobodama u svijetu.

 Poseban značaj ima organizacija međunarodnih manifestacija u Evropi, Aziji, Africi i SAD-u, kao što su bijenala umjetnosti, promocija grafičke karte ALU-a i vrhunske bosanskohercegovačke književnosti i umjetnosti. IPC i SWF su inicijatori Prvog međunarodnog  konkursa za izgradnju  Concert Halla Sarajevo na Marijin-Dvoru, koji su realizirali Rim i Kanton Sarajevo sa žirijem kojim je predsjedavala Zaha Hadid, a pobijedila je grupa Urban Future.

IPC i „Sarajevska zima“ organizirali su X bijenale mladih umjetnika Mediterana i Evrope 2001. u Sarajevu i predsjedavanje  Asocijacijom BJCEM od 2001. do 2007. godine.

IPC i SWF su organizatori projekta Vijeća Evrope Sarajevo, prvi interkulturalni grad  Evrope 2003/2004. i Svjetske konferencije o interkulturalnom  i međureligijskom dijalogu.

IPC/SWF je bio lider euroregionalnog projekta za građanstvo i multikulturalno društvo u Jugoistočnoj Evropi 'Link Diversity' Vijeća Evrope.

IPC i „Sarajevska zima“ obnovili su inicijativu da Sarajevo bude proglašeno kulturnom  prijestolnicom Evrope. Skupština grada Sarajeva, zajedno sa  43 bosanskohercegovačka grada i gradovima svih  susjednih zemalja i mnogim drugim kulturnim centrima Evrope te svim relevantnim institucijama Evrope i svijeta podržali su ovaj izuzetni  projekt. Evropski parlament usvojio je 2011. rezoluciju kojom je istakao značaj misije festivala „Sarajevska zima“ za promociju evropskih vrijednosti i podržao inicijativu da Sarajevo bude  ECC prijestolnica kulture 2014.

 IPC i „Sarajevska zima“ organizatori su Prve online olimpijade kulture Sarajevo od 9. do 19. maja 2021. godine.

IPC/SWF priprema projekt Olimpijada kulture Sarajevo 2024.

IPC i „Sarajevska zima“ kao izdavači objavili su na stotine kataloga, knjiga, publikacija, novina na maternjem i drugim  jezicima.

IPC je također osnivač i suizdavač časopisa  za filozofiju i sociologiju Dijalog od 1995. godine s Akademijom nauka i umjetnosti BiH.

IPC/SWF je organizator i osnivač Kulturnog foruma BiH i nosilac izrade  važeće Strategije kulturne politike BiH.  

Ibrahim Spahić

                                                                                                     direktor Festivala Sarajevo „Sarajevska zima“