11.06.2021.
Poezija

Oslikavanje – Ana Došen

 

 

 

 

Oslikavanje 

 

Oslikavam telo

tananim linijama

- možda ćeš doći

 

ako pročitaš mapu

beskraja ženske tajne.

 

Ana Došen