09.04.2023.
Poezija

Pesnikinja - Jasmina Kokot

Pesnikinja 

 

 

Kad u životu sve ti je pesma,

I koža ti tvoja  nije tesna,

Kad na nikog nisi besna,

Svoje sreće nisi ni svesna.

 

Ali, ako ti je tuga drug,

Onda pero postaje plug.

Pa oreš svoju tešku muku, 

A pesme ti same idu na ruku.

 

Kad u tvojoj ranjenoj duši ,

Sve što si gradio, se ruši,

Tada se pesma sama .piše,

A stih onda tugu briše

 

Srećni ljudi ne pišu pesme,

Kad voliš,  to se ne sme.

Kad si voljen i srećan i jak,

Šta će tebi stih, tužan i mlak.

 

A opet, svet je pun stihova,

Znači, nema je ljubav njihova.

Siromašni su i bogati jako,

Uz rime svako bi plako.

 

Da li nam onda pesnik treba,

Ili je ljubav veća  potreba.

Spaliti stihove sve, mozda, treba

I biti srećan  do neba.

 

Jasmina Kokot

 

 

__________________

Foto: Free NET