28.04.2023.
Poezija

Polazak - Goran Radičević

Polazak 

      (villanelle)

 

Krećem na put

u džepu sitniš, na leđima ranac,

u oku Mjesec žut

ubrah pred kućom vrbin prut

na vrata doma stavih katanac,

krećem na put

 

nemam tu topline ni majčin skut

na svom ognjištu samo sam stranac

u oku Mjesec žut

srce stisnuto, debeli kaput

od pogleda krije krst i lanac

krećem na put

 

čovjek sam zloslut

od djetinjstva samac

u oku Mjesec žut

tu je moj hrast, osušen i krut

na njemu grlica i mali vrabac

krećem na put

 

u oku Mjesec žut

 

Goran Radičević