14.04.2022.
Poezija

Postojim – Natalija Novaković

 

 

 

Postojim 

 

 

Rođena pre mnogih rađanja,

iza mene ostalo

polje života bez vremena,

mnoga stradanja

i umiranja.

 

Rođena slobodna,

na kamen sivi bačena,

ostala sam ono što jesam,

da ne bih zalutala

u ono što nisam.

 

Put kojim koračam,

pun je tuđih prepreka,

zaobići ih ne mogu,

jer preko njih stižem

do svoje sopstvenosti,

totaliteta moje svesnosti.

 

Moje ja je skriveno u nečemu,

što je tu samo po sebi,

jer nema čistih puteva

u mnoštvu staza trebanja,

lutanja i traženja.

 

U svesti o postojanju

ostajem i postojim.

 

 

Natalija Novaković

 

 

 

 

____________

Foto: Free NET