27.05.2023.
Poezija

Predstavljamo - Arslan Bayir

Arslan Bayir

 

 

  

PLAMENE OČI

 

Kada se zaljubiš

u more

ne možeš da zaboraviš

 

Bilo je svo od plamenih suza

što su mu, ko pliš, porivale lice

 

Težilo je da skrije

šta je bilo da se izrekne

 

šta je trebalo da se raspravi

 

Kao kad oblak što razdvaja

mine u more vremena.

 

Inače kako živeti?

 

 

 

 

GORA I MORE

 

Litice gorske nad

morem

 

Kad behar svene,

laste put izmene

 

Kišni su nas oblaci

preletali

 

Brda lilkaste glicinije

u izmaglici

 

Dok predu goleme jade

litice gorske

 

presvukoše se u

čemer.

 

 

 

 

KAD VOLIŠ

 

 

Ako u srcu ne nosi

klicu ljubavi

 

Ona se razvodi jer

ne zna da voli

I biješ o žalo

praznih ruku

k´o talasi

 

Tvoje dobro

ugasilo je plam.

 

 

 

 

ŽENA

 

 

Od prve noći leta

iz duboka sna

napolju rosa

s mirisom

cveća

Mesečina

Blistave grane

njiše vetar

Klasje

duga ženina kosa

Sve je tainstvo u bašti

tvoga srca

Zora

ranoga leta

Tičem ti usne

Vlažna

vinska čaša

Rosna bašta i

ruže.

 

 

 

 

ŠUM KIŠE

 

 

Usahlo korito

obraslo blistavim biljem

 

Odsjaj kamenčića

k´o retko cveće

 

Jutrom, kako otvorim oči

čujem šum kiše

 

Da mi može oprati dušu

da se bar može otrgnuti

nesvesna da joj moje srce

izliva jade

 

Cvetovi neznani

što navirete

bacite me nice!

 

 

_________

Prevod: prof. Ana Pravilović

 

 

 ***

 

 

ARSLAN BAYIR, pesnik i pisac. Rođen je 10. aprila 1958. godine u selu Baiir / Alanja / Antalija. Osnovnu školu završio je u Bajiru, a srednju i srednju školu u Alanji. Diplomirao je na obrazovnom institutu Denizli (1978). Jedno vreme je radio u privatnom sektoru (1975-78) u Alanji. Kasnije je predavao u školama koje su bile pridružene Ministarstvu nacionalnog obrazovanja u Adijamanu (1979-83), Bartinu (1983-86) i Adani (1986).

 

Njegove pesme i spisi objavljeni su od 1972. u Cumhuriiet, Siiah Beiaz, Hurriiet, Vatan, Ieni Ortam, Demokrat Alania, Ieni Alania (1972-96), Bizim Alania (1993-96), Ieni Soluk (1991-96), Ieni Adana (1992-96), u lokalnim i nacionalnim novinama kao što su Bartın, Ekspres, Hur Gerze, Devrek Post i u Aikırısanat (1992-96), Maki, Tını, Damar, Kuzeisu, Kıiı, Calı, Broi, Somhaber, Kardel , Besparmak, Bai (Jogoslavija), Šafak (Grčka), Turska reč (Moldavija), Umetnost i književnost, Simav Anadolu, Sarı Zeibek, Berfin Bahar, Savremeni turski jezik, Emocionalna poplava, A- književnost, Samsun Art, Amik, Guneisu, Kırk Ambar, Forlorn, Ana, Love Spring, Iankı, Baskent, Art and Human, Distant, Finch, Orbita, Teacher´s Vorld, Abece, Oiku Poetri, Tai, Mavi Magazine, Mavi Iesil, Amik, Scrapbook, Akkoi. Od 1992. godine, zajedno sa prijateljima, izdaje časopis Aikırısanat, čiji je bio jedan od osnivača i član uređivačkog odbora.

Kiparska nagrada za poeziju na konkursu za poeziju časopisa Mısra-lık objavljenom u TRNC sa njenom knjigom Filiz 1997. godine, specijalna nagrada žirija na takmičenju poezije na temu „Učitelj“ u organizaciji ANASAM-a u Kajseriju 2000. godine, Simav Anadolu Magazine 2000. i 2002., 2002. 2003. Dobio je specijalne nagrade žirija na slobodnom konkursu poezije između 2004. godine, prvo mesto u kategoriji intervjua od časopisa Aidın Soke Sarı Zeibek i treće mesto na takmičenju poezije Iirce u Izmiru 2004. godine. Takođe se interesovao za slikarstvo i fotografiju. Otvorio je tri izložbe u raznim gradovima i Nikoziji tako što je sa plakata napravio tri Ataturkove fotografije. Član je Udruženja književnika Turske, Udruženja književnika i BESAM-a.

„U Bairovim pesmama vetar igra i čuju se koraci proleća. Zvezde su osetljive na zvižduk. Srce je samo. Ljubavi je dovoljno za sve. Njegove pesme pune su mediteranske ljubavi. Žene imaju oči poezije, oči su pune poezije. Pesnik šalje ptice inspiracije sa zelenih obala ljubavi. S ljubavlju se seća na umetnike koji su spaljeni u Sivasu, Ugur Mumcu, koji je ubijen. Ističe da mu zavičaj pokrivaju tamni oblaci. Ne zaboravlja svoje selo, gde je rođen. On navodi da će orati zemlju na svom licu: ´Oraću zemlju / na svom licu / To je moje testo.´ (Hasan Akarsu)

 

IZVOĐENJE RADOVA:

 

POEZIJA: Seme (1990), Planine podignute Šah (1991), Filiz (1994), Istaknute jesenje snove (1999), Pokisanje od kiše (2006).

 

KNJIGE ZA DECU: Slatka lica (1995), Dečiji plus cvet (2000), Priče moje bake (2006).

 

PRIČA: Alara Iolu (1992), Priče o mesožderima (1993), Dva Nokta i Četiri dana (sa Kadrijem Koškun, 1996), Zaštitne cipele (2000), Bademler Blosom (2004).

 

ISTRAŽIVANJE: Moć koja nam je potrebna, Ataturk (1999), Zašto manje čitamo (Mus) (2000).

 

O: Dursun Ozden / Iki Nokta ve Dort Gun (Bizim Gazete, 23.5.1996), M. Demirel Babacanoglu / Šta sam čitao (Ekspres novine, 2.12.1999), Ahmet Dokuzoglu / Zašto ne čitamo Maikırı (Aati jun 2002, broj: 54 ), Unal Sohret Dirlik / Čitanje knjiga Arslana Baiira (Aikırısanat, novembar-decembar 2002), Hasan Akarsu / Poetri-Den / Tragovi (2004), Mustafa Emre / Cukurova od Iesterdai2004 Aziz Kemal Hızıroglu / Zašto manje Okuior(mus)uz (Aikırısanat, maj-jun 2004), M. Demirel Babacanoglu / Intervju sa Arslanom Baiirom (Aikırısanat, izdanje: 24), Abidin Guneili / Naslovnica časopisa Maki Issue i V. -Mersin, jul-avgust 2004), Ilhan Soiturk / Arslan Baiir´s Books (časopis Akkoi, maj-jun 2004), Ferhat Islek / Zašto manje čitati(mus)uz (abece magazin, jul-avgust 2004).