20.07.2021.
Poezija

Predstavljamo - Deepika Singh, Indija

 

 

 

 


MY MOTHER

 

My life is void without you.

Holding your fingers,

I have learnt to measure the right scales of life.

The more we wrestle with life´s tsunami,

The more our bonding becomes robust.

Clowns are those who don´t understand your worth.

You are epitome of all the Goddess,

I bow to you.

I will always remain indebted towards you.

You are the genesis of my inspiration.

My child you are grey now

And I am your proud mother.МОЈА МАЈКА

 

Празан без тебе је живот.

Држећи те прсте,

Научила сам да ценим скале живота.

Што се више рвемо са животним цунамијима

веза на постаје чвршћа.

Кловнови не разумеју вредност.

оличења свих Божица у теби једној,

Клањам ти се.

Увек ћу осећати дуг према теби.

Генеза си мојих инспирација.

Дете моје, тек си рођено

А ја сам твоја поносна мајка.

 

 

 

 

 

YOU ARE MY POETRY

 

Flapping her wings a butterfly came and whispered your name.

Quietly I turned the pages of your life,

Gazing eyes, an untold story.

Robust voice, hiding agony.

Stern figure, mellow deep inside.

Blessing hands, mind hunger for knowledge.

Pampering animals, painting nature.

In the core of your electric mind,

I know you are entangled with numerous pain.

Tormented nights, a vagabond soul,

You have revealed your scars ,

I won´t repeat them.

Your honesty lure me and I am diving deep into the pages of your life.

Your problems are my privilege now,

And together we will overcome.

You are my poetry,

Which I longed to write.

 

 

ТИ СИ МОЈА ПОЕЗИЈА

 

Трептањем крила, лептир је шапнуо твоје име.

Тихо сам окретала странице твогг живота,

Гледајући у очи, у неиспричану причу.

Робустан глас, скрива агонију.

Кремена фигура, блага дубоко изнутра.

Благословљене руке, глад за знањем.

Неговање животиња, сликање природе.

У сржи вашег електричног ума,

Знам да патиш од бројних болова.

Измучен ноћима, скитничка душа,

Открио си своје ожиљке,

Нећу их понављати.

Искреност ме намамила и зарањам дубоко у странице тог живота.

Твоји проблеми су ми привилегија,

И заједно ћемо их превладати.

Ти си моја поезија,

Коју желимм да пишем.

 

 

 

 

YEARNING FOR

 

In my next birth I crave to be a tree.

A big shady tree,

My roots will spread to miles,

And together we will foster our precious Earth.

It will be a hub of colourful birds,

Like a mother I will do protect them in storms,

And will never let them fall.

Muscular branches will make the children swing,

And their giggling sound will nourish me for ages.

My dry branches will warm a shabby hut,

Around the bonfire souls hum for free.

Emerald green leaves will give fresh breeze,

And the fragrance of my flowers will purify the soul.

My hunger child won´t starve anymore,

Juicy fruits will fuel their empty stomach for years.

My bark will heal the scars,

And my wisdom branches will create a paradise .ЧЕЖЊА ЗА

 

У свом следећем рођењу жудим да будем дрво.

Велико сеновито дрво,

Моји корени ће се проширити на миље,

И заједно ћемо неговати нашу драгоцену Земљу.

Биће средиште живописних птица,

Као мајка штитићу их у олуји,

И никада их неће пустити да падну.
Чврсте гране натераће децу да се љуљају,

И њихов смех храниће ме вековима.

Моје суве гране ће загрејати отрцану колибу,

Око огњишта душе ће се окупљати.

Смарагдно зелено лишће даће свеж поветарац,

И мирис мог цвећа очистиће душу.

Моја деца више неће гладовати,

Сочно воће годинама ће их хранити.

Моја кора ће зацелити ожиљке,

И моје гране мудрости створиће рај.

 

 

  ***

Deepika Singh from Margherita Assam India, qualification- Master of Arts, B.Ed, teacher by profession. Her writings reflect her personal observations of day to day life. She started her writing journey from the year 2011.She believes that the right words can change our society. Some of her poems got featured in  The Poet Magazine Womensweb, Changed Forever Anthology, Atunis galaxy poetry, Poetryzine Magazine, Archer magazine, Too Well Away Literary Journal,Silk Road International Poetry Festival, The Mediterranean Waves Anthology etc. Also some of her poems got translated in Spanish, Chinese and Serbian language.

 

 

Кратка биографија-

 

Деепика Сингх из Маргaрита Асам Индиа, квалификација - магистар уметности, дипл. инг. Наставник по занимању. Њени списи одражавају њена лична запажања из свакодневног живота. Књижевно путовање започела је од 2011. Верује да праве речи могу променити наше друштво. Неке од њених песама објављене су у часопису The Poet Magazine Womensweb, Changed Forever Anthology, Atunis galaxy poetry, Poetryzine Magazine, Archer magazine, Too Well Away Literary Journal,Silk Road International Poetry Festival, The Mediterranean Waves Anthology etc. итд. преведенe на шпански, кинески и српски језик

 

 

____________________

 

Preveo: Goran Radičević