01.04.2019.
Poezija

Prekobrojna - Tijana Iloski

Prekobrojna

Reč sam bila.
Pogrešnim imenima
prećutkivana.
Reč
Zubima
svesno kidana
U svakom susretu
Ponižena
Do krvi zgažena
Omražena
Neželjena
Krvlju plaćena
Tišinama okovana

Reč sam bila.
Od reči oslepljena
U mraku najgorem
Sakrivena.

Reč
Od reči ućutkanih
Sasečenih
Ismejanih
Od reči zabranjenih.

Da ne polete
Da ne budu
Da nisu.

A reč jesam bila.

Sakrivana
u naborima
olujnog neba.
Nemušta
Neizgovorena

Reč
na dnu tanjira.
Kora hleba
Vrela od prastare gladi.

Reč sam bila
od bolesti
promukla i ružna
Do kolena dotučena
Godinama mučena
Sluđena
Od početka
na propast osuđena.

Reč od pelina i meda
Od ludosti i milosti
Reč od čelika i srebra.
Od želja i snova.

Nedotaknuta
Neljubljena
Nevoljena
Samo prokleta.
Da rečima dajem
Što mi se rečima oduzima.

Reč sam bila
Od reči sam opstala.
Uvek kriva.

Tijana Iloski