13.05.2021.
Poezija

Prelaz - Milovan Marković

 

 

Prelaz 

 

 

Harpije su moje misli,

dok drvećem gledam u zemlju.

 

Rijeka mi šapće konac...

Sa planine moram sići,

na najveće gore srca.

 

Kroz tamne hodnike magle -

kamen međaš.

 

Glogov vijenac mu pletem,

guščijim perom dok ga bodem. 

 

Haron vozi nas negdje.

Stali smo...

Dalje ne mogu da se krećem.

Dukat za pod jezik nemam.

Ipak, ne zebem,

što Stiks ne mogu da pređem.

 

Milovan Marković