23.02.2022.
Poezija

Proleće - Natalija Tanja Novaković

 

Proleće 

 

I evo nam,

na laganim lepršavim krilima,

novo proleće doleće.

 

Njegova zora,

rumena sjajna,

polako se sprema,

uvek to tako biva,

dok se tamna noć zime,

pred sjajem njenim skriva.

 

U bašti mojoj

sve je počelo da se kreće,

na još bez lista grane

po neki vrapčić doleće.

 

Na granama u tišini,

pupoljak još uvek drema

da se otvori proleću,

polako se sprema.

 

Ljubičica

mirisna plava,

iz grma se pomalja,

drugaricu jagliku žutu,

radosno pozdravlja.

 

Pokraj njih

limun zelenih grana,

ponosno stoji

i poneki žuti plod

u svom carstvu broji.

 

Natalija Tanja Novaković

 

 

 

_____________

Foto: Free NET