23.06.2020.
Poezija

San – Ana Ahmatova

 

San

 

 

Znala sam da si me snio,

Zbog toga ne zaspah ja.

Mutan je fenjer vio

Plavet, da mi put sja.

 

Ti vide u carskom vrtu

Dvorac, belji no išta,

Ograde crnu crtu

Kraj zvonkog stepeništa.

 

Išo si — bez staze jasne —

I mislio pri tom:

„Brže, da san ne zgasne,

Pre susreta sa njom.“

 

Stražar kraj paradnih vrata

Viknuo ti je: „Kuda!“

Uz škripu led se lomata

I crni voda svuda.

 

„Jezero — misao sinu —

U njemu ostrvo znam ...“

I odjednom kroz tminu

Ugleda plavičast plam...

 

U danu, oskudne boje,

Probudio si se kasno

I prvi put si moje

Ime rekao glasno.

 

 

Ana Ahmatova

      1915